Drevená zvonička v obci Paňovce

 06.12.2021

Drevená  zvonička v obci Paňovce

Drevená zvonička v obci Paňovce je postavená v katastrálnom území obce. Stojí na zelenej ploche v oddychovej zóne pri malom lesíku. Prvá aktivita pozostávala z výkopových prác a to najprv sa vykopali ryhy pre základovú pätku. Po realizácii výkopov sa pozval technik na obhliadku. Po odsúhlasení hĺbky základov sa spravila výstuž základovej konštrukcie. Tieto práce spravili dobrovoľní hasiči.  V základovej pätke sa vytvorili 2 otvory na osadenie drevených stĺpov.  Konštrukcia zvoničky je celá drevená. Z dubového  dreva sa osadili  dva stĺpy. V hornej časti sa spojili do klieštin prierezu. Stĺpy sú ručne vyrezávané drevorezbárom. V strede zatiaľ nie je ale v lete bude   osadený zvon. Stĺpy osadili miestni poľovníci, pod dozorom drevorezbára. Zvon sme si objednali   z Gemera od zvonolejára. Z dôvodu veľkého vyťaženia dielne   termín dodania sa prekladá na júl 2022. Osadzovať sa bude za prítomnosti občanov našej obce.   Strešná krytina so sedlovou strechou je z pálenej škridle. Tú nám spolu s latovaním a klampiarskymi prvkami urobili naši tesári – dôchodcovia. Povrchové úpravy ako je náter, natrú ženy z klubu dôchodcov. Podlahy z protišmykovej keramickej dlažby osadili naši poslanci.  Úpravu okolia upravili žiaci zo základnej školy. Materiál a technické zabezpečenie mal na starostlivosti realizátor projektu – obec. Projekt sa realizoval od polovice októbra  až do neskorej jesene a to do 30.11.2021.  Výsledkom projektu je postavená drevená zvonička. Zvonička tvorí zaujímavý prvok na podporu regionálneho rozvoja turizmu v údolí Bodvy a Abovskej župy. Riziko spojené s realizáciou projektu bolo ovplyvnené Covidovými opatreniami.

Starostka obce bude informovať starostov údolia Bodvy a primátora mesta Moldavy nad Bodovou  o zaujímavom prvku drevenej architektúry v obci Paňovce.


Zoznam článkov:

1 2 >