Dobrovoľný hasičský zbor

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc !“

Týmto heslom je vyjadrené poslanie všetkých dobrovoľných hasičov.

Dobrovoľný hasiči z Paňoviec toto krédo poňali veľmi seriózne. V mesiaci marec sa viacerí členovia DHZO Paňovce zúčastnili školení a odborných príprav, kde im profesionálny kolegovia odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti ochrany pred požiarmi, požiarnej prevencie a činnosti hasičských jednotiek. Hasiči, ktorí sú odborne vyškolení, sú totiž omnoho užitočnejší na zásahoch pri požiaroch, živelných pohromách či iných mimoriadnych udalostiach.
Pomoc ľuďom v núdzi je rýchlejšia a efektívnejšia. Tak isto ako mnohé profesionálne povolania, aj dobrovoľné hasičstvo si vyžaduje sústavné zdokonaľovanie a niekedy aj celoživotné vzdelávanie. Aby pomoc blížnemu bola poskytnutá na najvyššej možnej úrovni.

Dobrovoľný hasičiV dňoch 6. – 8. marca 2015 sa pán Ladislav Juhász zúčastnil špecializovanej prípravy na výkon funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce. Obsahom tejto špecializovanej prípravy bolo mnoho tematických okruhov, zameraných na organizáciu ochrany pred požiarmi, požiarnu prevenciu, činnosť hasičských jednotiek pri zdolávaní požiarov, pri výkone záchranných prác a úlohy odborných služieb a samozrejme na hasičskú techniku, vecné prostriedky, výstroj a výzbroj hasičských jednotiek. 3 - dňová príprava bola ukončená záverečnými skúškami, kde všetci zúčastnení preukázali svoje vedomosti pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Skúšky pán Juhász úspešne zvládol a obdržal osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré ho oprávňuje vykonávať funkciu veliteľa DHZO. Týmto sa pán veliteľ Ladislav Juhász, stal prvým oficiálnym veliteľom v histórii dobrovoľného hasičského zboru v Paňovciach. O týždeň neskôr, členovia Tomáš Kozlai, Marek Kula, Bc. Peter Cengel, Mária Seligová, Martina Dečová a Katarína Pergelyová absolvovali 4 - dňovú základnú prípravu členov hasičských jednotiek v Slanci, kde hlavným školiteľom bol pán kpt. Ing. Miroslav Turčanik. Na konci všetci úspešne absolvovali teoretickú skúšku, a bolo im vystavené osvedčenie. DHZO Paňovce tak momentálne disponuje siedmimi školenými dobrovoľnými hasičmi. Pevne veríme že tento počet bude neustále rásť a naša hasičská jednotka sa bude neustále zdokonaľovať.

Katarína Pergelyová
predseda DHZO Paňovce

Záchranárske cvičenie „Rescue Košice 2015“

V dňoch 18. – 19. apríla 2015 sa v mestskej časti Košice – Šaca, s veľkou podporou Miestneho úradu, uskutočnilo záchranárske cvičenie „RESCUE KOŠICE“.

Hlavnými organizátormi cvičenia boli Košická kynologická záchranárska brigáda v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom obce Paňovce.

V krátkosti o cvičení

Cvičenie „Rescue Košice“ je zamerané na nácvik vyhľadávania nezvestných a stratených osôb pomocou vycvičených psov, na pátracie akcie po nezvestných osobách a na vyhľadávanie osôb v ruine. Za cieľ si kladie predovšetkým overenie schopností vycvičených záchranárskych psov a pripravenosti záchranárskych psovodov na reálny zásah a umožnenie spoločnej práce všetkých zúčastnených zložiek, na skvalitnenie ich spolupráce pri reálnych zásahoch.

Účastníci cvičenia si svoje vedomosti z oblasti technickej a predlekárskej prvej pomoci mohli overiť v simulovaných pátracích akciách či už v ruine, alebo pri plošnom vyhľadávaní.

Cieľom bolo pracovať aj niekoľko hodín denne, za každého počasia, pod časovým, fyzickým aj psychickým tlakom a podávať 100 % výkon nie len osobne ale aj v rámci tímu.

Prvý zásah cvičenia prebiehal v Šaci, v kláštore Buzinka, kde bolo poskrývaných osem figurantov, ktorí mali namaskované rôzne poranenia, od ľahkých odrenín, cez ťažký úraz hlavy, až po život ohrozujúce bezvedomie. Vynikajúce herecké výkony figurantov pridali na autentickosti celého cvičenia. Cieľom tohto zásahu bolo preveriť pripravenosť záchranárskych psov a psovodov na vyhľadávanie zavalených osôb v ruine. Zároveň dobrovoľní hasiči z Paňoviec si precvičili prieskum budovy a spoluprácu s kynológmi. Po nájdení zavalených osôb, nasledovalo ich vyprostenie, následné ošetrenie a transport na bezpečné miesto.

Polícia SR a príbuzní prosia o pomoc pri pátraní po nezvestnom M. K., ktorý dnes t. j.

18. 04. 2015 o 11:00 hod. odišiel z domu na huby, od vtedy o sebe nepodal žiadnu informáciu. Mimoriadne pátranie bolo vyhlásené z dôvodu, že nezvestný je diabetik liečený inzulínom.“

...takto znelo hlásenie druhého výjazdu, ktorý prebiehal už v nočných hodinách v neďalekom lese pri Malej Ide. Počas tejto pátracej akcie si zasahujúci precvičili prácu s mapou, s GPS navigáciou, nočnú orientáciu v teréne a ošetrenie nájdenej osoby.

Druhý deň cvičenia odštartovala ďalšia pátracia akcia po nezvestnom bačovi, ktorý sa stratil počas pasenia oviec na paňovských lúkach. Na pomoc pri pátraní dorazila aj pracovná terénna štvorkolka, pomocou ktorej napokon nezvestného našli dobrovoľní hasiči z Paňoviec v jednom zo senníkov.

Počas všetkých zásahov boli prítomní komisári, ktorí hodnotili celkový priebeh zásahu, prácu psov a zasahujúcich, ošetrovanie ranených, komunikáciu cez vysielačky a po ukončení zásahu urobili krátke vyhodnotenie.

Organizovanie takýchto cvičení vo veľkej miere prispieva k zlepšeniu a k zdokonaľovaniu práce dobrovoľných záchranných zložiek, ktoré sa v poslednom období stále viac dostávajú k reálnym zásahom a spolupracujú s profesionálnymi zložkami.

ROK 2022

Zemné kolo "Hry Plameň" - Kecerovce 

Dňa 27.05.2022 sa uskutočnilo Územné kolo Hry Plameň v obci Kecerovce. Štartovali sme s jedným družstvom v kategórii dievčat a po prvý krát v histórii nášho kolektívu mladých hasičov sme obsadili 1. miesto. 
Zároveň postupujeme do krajského kola.
Tento úspech vybojovali naše šikovné a odhodlané dievčatá z Paňoviec, menovite:
Ivanka, Zojka, Viky, Zoe, Monika, Grétka, Žofka, Nelka, Karinka a Emka ❤️????????.
Ďakujeme Vám kočky za krásnu reprezentáciu DHZ aj našej obce. Dobrá práca a držíme palce v ďalších súťažiach.
Územná súťaž maldých hasičov - Čečejovce 
Úspešný deň našich mladých hasičov ☺️❤️????.
Dňa 11.06.2022 sme sa zúčastnili súťaže mladých hasičov v obci Čečejovce, kde sa konala územná súťaž MH do 8 rokov (tzv. prípravka) a následne "Čečejovský pohár".
Našu obec a DHZ reprezentovalo 21 detí v piatich družstvách.
- dve družstvá prípravky (1 kategória chlapci a 1 kategória dievčatá)
- 3 družstvá väčších detí (2 dievčenské a 1 v kategórii chlapcov).
Naše šikovné dievčatá z prípravky sa umiestnili na fantastickom 1. mieste ????????☺️????????.
Chlapci si vybojovali úctyhodné 7. miesto vo svojej kategórii.
Každú jednu disciplínu prekonávali statočne a odhodlane. Sú to malí bojovníci na ktorých sme nesmierne hrdí ☺️????????.
Väčšie deti sa zúčastnili súťaže "Čečejovský pohár".
Naše väčsie dievčatá dosiahli mimoriadny úspech ????????... umiestnili sa na 1. mieste a zároveň získali titul celkového víťaza súťaže a získali putovný pohár starostu obce Čečejovce.
Veľmi pekná reprezentácia kočky, máme z vás veľkú radosť ????????????.
Mladšie dievčatá a chlapci zatiaľ bez popredného umiestnenia ale bohatší o nové zážitky a skúsenosti. Pre mnohých z nich to bola vôbec prvá súťaž ale napriek tomu si viedli dobre. Na niektorých detailoch ešte popracujeme a nabudúce to bude lepšie. ????
Počas súťaže prebiehala aj "Súťaž jednotlivcov na 50 m". Náš kolektív mladých hasičov reprezentovala v dievčenskej kategórii naša Nelka Ujcová.
S časom 17,44 sa umiestnila na 3. mieste ???????????? a právom jej patrí naša poklona.
Ďakujeme že sme sa mohli zúčastniť,  blahoželáme všetkým víťazom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor