Dobrovoľný hasičský zbor

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc !“

Týmto heslom je vyjadrené poslanie všetkých dobrovoľných hasičov.

Dobrovoľný hasiči z Paňoviec toto krédo poňali veľmi seriózne. V mesiaci marec sa viacerí členovia DHZO Paňovce zúčastnili školení a odborných príprav, kde im profesionálny kolegovia odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti ochrany pred požiarmi, požiarnej prevencie a činnosti hasičských jednotiek. Hasiči, ktorí sú odborne vyškolení, sú totiž omnoho užitočnejší na zásahoch pri požiaroch, živelných pohromách či iných mimoriadnych udalostiach.
Pomoc ľuďom v núdzi je rýchlejšia a efektívnejšia. Tak isto ako mnohé profesionálne povolania, aj dobrovoľné hasičstvo si vyžaduje sústavné zdokonaľovanie a niekedy aj celoživotné vzdelávanie. Aby pomoc blížnemu bola poskytnutá na najvyššej možnej úrovni.

Dobrovoľný hasičiV dňoch 6. – 8. marca 2015 sa pán Ladislav Juhász zúčastnil špecializovanej prípravy na výkon funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce. Obsahom tejto špecializovanej prípravy bolo mnoho tematických okruhov, zameraných na organizáciu ochrany pred požiarmi, požiarnu prevenciu, činnosť hasičských jednotiek pri zdolávaní požiarov, pri výkone záchranných prác a úlohy odborných služieb a samozrejme na hasičskú techniku, vecné prostriedky, výstroj a výzbroj hasičských jednotiek. 3 - dňová príprava bola ukončená záverečnými skúškami, kde všetci zúčastnení preukázali svoje vedomosti pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Skúšky pán Juhász úspešne zvládol a obdržal osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré ho oprávňuje vykonávať funkciu veliteľa DHZO. Týmto sa pán veliteľ Ladislav Juhász, stal prvým oficiálnym veliteľom v histórii dobrovoľného hasičského zboru v Paňovciach. O týždeň neskôr, členovia Tomáš Kozlai, Marek Kula, Bc. Peter Cengel, Mária Seligová, Martina Dečová a Katarína Pergelyová absolvovali 4 - dňovú základnú prípravu členov hasičských jednotiek v Slanci, kde hlavným školiteľom bol pán kpt. Ing. Miroslav Turčanik. Na konci všetci úspešne absolvovali teoretickú skúšku, a bolo im vystavené osvedčenie. DHZO Paňovce tak momentálne disponuje siedmimi školenými dobrovoľnými hasičmi. Pevne veríme že tento počet bude neustále rásť a naša hasičská jednotka sa bude neustále zdokonaľovať.

Katarína Pergelyová
predseda DHZO Paňovce

Záchranárske cvičenie „Rescue Košice 2015“

V dňoch 18. – 19. apríla 2015 sa v mestskej časti Košice – Šaca, s veľkou podporou Miestneho úradu, uskutočnilo záchranárske cvičenie „RESCUE KOŠICE“.

Hlavnými organizátormi cvičenia boli Košická kynologická záchranárska brigáda v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom obce Paňovce.

V krátkosti o cvičení

Cvičenie „Rescue Košice“ je zamerané na nácvik vyhľadávania nezvestných a stratených osôb pomocou vycvičených psov, na pátracie akcie po nezvestných osobách a na vyhľadávanie osôb v ruine. Za cieľ si kladie predovšetkým overenie schopností vycvičených záchranárskych psov a pripravenosti záchranárskych psovodov na reálny zásah a umožnenie spoločnej práce všetkých zúčastnených zložiek, na skvalitnenie ich spolupráce pri reálnych zásahoch.

Účastníci cvičenia si svoje vedomosti z oblasti technickej a predlekárskej prvej pomoci mohli overiť v simulovaných pátracích akciách či už v ruine, alebo pri plošnom vyhľadávaní.

Cieľom bolo pracovať aj niekoľko hodín denne, za každého počasia, pod časovým, fyzickým aj psychickým tlakom a podávať 100 % výkon nie len osobne ale aj v rámci tímu.

Prvý zásah cvičenia prebiehal v Šaci, v kláštore Buzinka, kde bolo poskrývaných osem figurantov, ktorí mali namaskované rôzne poranenia, od ľahkých odrenín, cez ťažký úraz hlavy, až po život ohrozujúce bezvedomie. Vynikajúce herecké výkony figurantov pridali na autentickosti celého cvičenia. Cieľom tohto zásahu bolo preveriť pripravenosť záchranárskych psov a psovodov na vyhľadávanie zavalených osôb v ruine. Zároveň dobrovoľní hasiči z Paňoviec si precvičili prieskum budovy a spoluprácu s kynológmi. Po nájdení zavalených osôb, nasledovalo ich vyprostenie, následné ošetrenie a transport na bezpečné miesto.

Polícia SR a príbuzní prosia o pomoc pri pátraní po nezvestnom M. K., ktorý dnes t. j.

18. 04. 2015 o 11:00 hod. odišiel z domu na huby, od vtedy o sebe nepodal žiadnu informáciu. Mimoriadne pátranie bolo vyhlásené z dôvodu, že nezvestný je diabetik liečený inzulínom.“

...takto znelo hlásenie druhého výjazdu, ktorý prebiehal už v nočných hodinách v neďalekom lese pri Malej Ide. Počas tejto pátracej akcie si zasahujúci precvičili prácu s mapou, s GPS navigáciou, nočnú orientáciu v teréne a ošetrenie nájdenej osoby.

Druhý deň cvičenia odštartovala ďalšia pátracia akcia po nezvestnom bačovi, ktorý sa stratil počas pasenia oviec na paňovských lúkach. Na pomoc pri pátraní dorazila aj pracovná terénna štvorkolka, pomocou ktorej napokon nezvestného našli dobrovoľní hasiči z Paňoviec v jednom zo senníkov.

Počas všetkých zásahov boli prítomní komisári, ktorí hodnotili celkový priebeh zásahu, prácu psov a zasahujúcich, ošetrovanie ranených, komunikáciu cez vysielačky a po ukončení zásahu urobili krátke vyhodnotenie.

Organizovanie takýchto cvičení vo veľkej miere prispieva k zlepšeniu a k zdokonaľovaniu práce dobrovoľných záchranných zložiek, ktoré sa v poslednom období stále viac dostávajú k reálnym zásahom a spolupracujú s profesionálnymi zložkami.

ROK 2022

Zemné kolo "Hry Plameň" - Kecerovce 

Dňa 27.05.2022 sa uskutočnilo Územné kolo Hry Plameň v obci Kecerovce. Štartovali sme s jedným družstvom v kategórii dievčat a po prvý krát v histórii nášho kolektívu mladých hasičov sme obsadili 1. miesto. 
Zároveň postupujeme do krajského kola.
Tento úspech vybojovali naše šikovné a odhodlané dievčatá z Paňoviec, menovite:
Ivanka, Zojka, Viky, Zoe, Monika, Grétka, Žofka, Nelka, Karinka a Emka ❤️????????.
Ďakujeme Vám kočky za krásnu reprezentáciu DHZ aj našej obce. Dobrá práca a držíme palce v ďalších súťažiach.
Územná súťaž maldých hasičov - Čečejovce 
Úspešný deň našich mladých hasičov ☺️❤️????.
Dňa 11.06.2022 sme sa zúčastnili súťaže mladých hasičov v obci Čečejovce, kde sa konala územná súťaž MH do 8 rokov (tzv. prípravka) a následne "Čečejovský pohár".
Našu obec a DHZ reprezentovalo 21 detí v piatich družstvách.
- dve družstvá prípravky (1 kategória chlapci a 1 kategória dievčatá)
- 3 družstvá väčších detí (2 dievčenské a 1 v kategórii chlapcov).
Naše šikovné dievčatá z prípravky sa umiestnili na fantastickom 1. mieste ????????☺️????????.
Chlapci si vybojovali úctyhodné 7. miesto vo svojej kategórii.
Každú jednu disciplínu prekonávali statočne a odhodlane. Sú to malí bojovníci na ktorých sme nesmierne hrdí ☺️????????.
Väčšie deti sa zúčastnili súťaže "Čečejovský pohár".
Naše väčsie dievčatá dosiahli mimoriadny úspech ????????... umiestnili sa na 1. mieste a zároveň získali titul celkového víťaza súťaže a získali putovný pohár starostu obce Čečejovce.
Veľmi pekná reprezentácia kočky, máme z vás veľkú radosť ????????????.
Mladšie dievčatá a chlapci zatiaľ bez popredného umiestnenia ale bohatší o nové zážitky a skúsenosti. Pre mnohých z nich to bola vôbec prvá súťaž ale napriek tomu si viedli dobre. Na niektorých detailoch ešte popracujeme a nabudúce to bude lepšie. ????
Počas súťaže prebiehala aj "Súťaž jednotlivcov na 50 m". Náš kolektív mladých hasičov reprezentovala v dievčenskej kategórii naša Nelka Ujcová.
S časom 17,44 sa umiestnila na 3. mieste ???????????? a právom jej patrí naša poklona.
Ďakujeme že sme sa mohli zúčastniť,  blahoželáme všetkým víťazom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
"Plameň 2023" Ruskov
51. ročník územného kola hry mladých hasičov "Plameň 2023" Ruskov.
20 dievčat vzorne reprezentovalo našu malú obec a náš Dobrovoľný hasičský zbor.
Menovite:
Paňovce "A": Ivanka, Emka, Viky, Vivien, Monika, Grétka, Žofka, Nelka, Karinka, Kristínka
Paňovce "B": Zoe, Noemka, Danka, Vivi, Simi, Sárka, Zuzka, Larka, Zojka, Katka.
Ďakujeme dievčatá za krásnu reprezentáciu. Boli to veľmi dobré výkony a sme na vás nesmierne hrdí.
Paňovce "A" si obhájili 1. miesto z minulého ročníka. ????????
Paňovce "B" mladšie dievčatá - sa umiestnili na 3. mieste.????????
Príprava na túto súťaž bola náročná pre vás, aj pre vašich trénerov, ale vďaka vašej húževnatosti a disciplíne ste to zvládli bravúrne. Máme z vás naozaj veľkú radosť a prajeme vám mnoho ďalších takýchto úspechov. ????????????
Organizátorom ďakujeme za súťaž, ktorá bola na peknej úrovni. Srdečne blahoželáme ostatným víťazom a všetkým družstvám prajeme veľa zdaru v nadchádzajúcich súťažiach.
Veľké Ďakujem patrí všetkým ktorí nás v tejto aktivite podporujú a držia nám palce,... ZŠ Paňovce a pani učiteľkám, rodičom ktorí nám veľa krát vypomáhajú s odvozom detí, členom DHZ ktorí prídu a pomôžu pri trénovaní, chystaní tréningu a pod.
S pozdravom
Bc. Katarína Pergelyová

Predseda DHZ Paňovce
Paňovce 95, 044 71
Tel.: 0915 601 564
"Čečejovský pohár"
17.6.2023 sa uskutočnila súťaž mladých hasičov, "Čečejovský pohár".
Tejto sútaže sa zúčastnilo spolu 30 družstiev, z toho 13 dievčenských a 17 v kategórii chlapcov.
Naše Paňovce reprezentovalo 20 detí v troch dievčenských družstvách a jedno družstvo súťažilo v kategórii chlapcov.
Paňovce A (Karinka, Žofka, Nelka, Monika a Viky) sa umiestnili na 2. mieste v povinných disciplínach.
Paňovce B ( Vivi R., Emka, Larka, Grétka a Ivanka) na 3. mieste ????.
Paňovce C (Sárka, Zoe, Zuzka, Zojka a Meme) na 6. mieste.
Družstvo v kategórii chlapcov (Noemka, Vivi J., Tomáš, Simi a Danka) na 9. mieste.
Po prvý krát sme sa zapojili aj do nepovinnej disciplíny... Odbehli sme aj požiarny útok s vodou a dievčatá podali skvelé výkony. S časom 21,47 sa umiestnili na 3. mieste. 
Monika, Žofka, Ivanka, Viky, Nelka, Karinka, Grétka, Vivi R. a Sárka to dali s prehľadom. Ste skvelé dievčatá, ☺️????, fakt dobrá práca na prvý krát.
No a 3 naše dievčatá sa zapojili aj do preteku jednotlivca- beh na 50 m. 
Reprezentovali nás Nelka, Zuzka a Ivanka.
Ivanka Nižniková sa umiestnila na úctyhodnom 8. mieste z 15 súťažiacich v dievčenskej kategórii. 
Na stupienku víťazov v kat. dievčat sme obsadili dve priečky ????????????. Zuzka Jaklovská na krásnom 3. mieste ????a Nelka Ujcová si vybojovala 2. miesto.????
Klobúk dole pred vami baby, pred všetkými ????????????. Máme z vás veľkú radosť.
Ďakujeme za krásny deň a za výborne pripravenú súťaž.

S pozdravom
Bc. Katarína Pergelyová
predseda DHZ Paňovce
"Kecerovská prúdnička" a súťaž starších detí "Kecerovský pohár"
 
29.8. 2023 sme s našimi mladými hasičmi a hasičkami súťažili v obci Kecerovce. Uskutočnila sa tam súťaž pre prípravkárov "Kecerovská prúdnička" a súťaž starších detí "Kecerovský pohár". 
V Kecerovciach nás reprezentovalo spolu 21 detí.
V kategórii prípravkárov za Paňovce súťažili:
Larka Rácová
Hugo Chladný a
Miško Kozlai
Súťažili v kategórii chlapcov, veľmi šikovne prekonávali každú disciplínu a vybojovali si fantastické 2. miesto. Sme na nich veľmi hrdí a musíme povedať že od kedy mladí hasiči fungujú v našej obci, včera sa nám po prvý krát podarilo umiestniť CHLAPČENSKÉ družstvo na stupienku VÍŤAZOV. ????????????
Na Kecerovskom pohári nás reprezentovali 4 dievčenské družstvá.
Paňovce D sa umiestnili na 11. mieste
Paňovce C si vybojovali 7. miesto a Paňovce B si obsadili 6. priečku.
Výborne sa darilo našim najstarším dievčatám, družstvu Paňovce A, ktoré získalo 1. miesto v povinných disciplínach a získali aj putovný pohár ako celkové víťazky tejto sútaže. Počtom bodov porazili aj najlepšie chlapčenské družstvo ????????
V preteku jednotlivca v uzlovej štafete súťažili Žofka, Grétka a Zojka.
Grétka obsadila 7. miesto
Zojka 6. miesto
A Žofke sa podarilo umiestniť sa na 3. mieste s časom 19,13.
A po druhý krát sme sa zapojili aj do požiarneho útoku s vodou. ????
Žofka, Monika, Ivka, Viki, Nelka, Karinka, Grétka a Vivi R. to mali pekne natrenované. S časom 21,13 získali opäť 3. miesto zo 6 prihlásených družstiev v útoku.

S pozdravom
Bc. Katarína Pergelyová
predseda DHZ Paňovce
Čečejovská prúdnička
Posledná súťaž prípravky v tejto sezóne je za nami. ????
Na Čečejovskej prúdničke nás dňa 2.9.2023 reprezentovali dve družstvá. Jedno chlapčenské v zložení Jurko Guľka, Hugo Chladný a Miško Kozlai a druhé dievčenské s Emkou Hiblárovou, Eliškou Bobkovou a Larkou Rácovou. 
Chalani sa umiestnili na veľmi peknom 5. mieste z jedenástich štartujúcich družstiev. Dievčatá si obhájili prvenstvo z Bakšanskej prúdničky ????????????. Veľmi pekná, precízna a bezchybná práca dievčat im zaručila 1. miesto. V kategórii dievčat súťažilo 6 dievčenských družstiev. Na všetkých našich prípravkárov sme nesmierne hrdí ???????? a ďakujeme im za peknú reprezentáciu nášho zboru a obce počas celej sezóny.

S pozdravom
Bc. Katarína Pergelyová
predseda DHZ Paňovce
Jesenný zraz Čižatice 
Nuž a máme to za sebou. Dňa 23.9.2023 nám skončila sezóna poslednou suťažou Jesenným zrazom.
Čakali nás 3 povinné disciplíny. Dobre známa Štafeta požiarnych dvojíc, určovanie hasiacich prístrojov a na kondíciu náročný branný pretek.
Súťažilo 9 dievčenských družstiev a 11 chlapčenských.
My sme mali zapojené 3 dievčenské.
Paňovce C sa umiestnili na 8. mieste ale podotýkame že všetky disciplíny zvládli bez chyby. Branný pretek predstavoval asi 800-900 m trať s prekážkami. Dievčatá aj tam zamakali statočne.
Paňovce B si dokázali že 3. miesto v rebríčku im právom patrí a pekne si ho obhájili.
No a nič iné sme nečakali ako fantastické výkony od dievčat z družstva Paňovce A.
Bezchybné 1. miesto. Bez jediného zaváhania a s prehľadom plnili disciplíny.
Počas sútaže prebiehal aj pretek jednotlivca. Z každého družstva mohol štartovať jeden účastník.
Za nás to boli Zuzka Jaklovská, Ivanka Nižniková a Nelka Ujcová. 
Zuzka sa umiestnila na 6. mieste, Ivanka skončila tesne na 4. mieste.
Nelka si vybojovala krásne 2. miesto. Pekná práca dievčatá.
Súťaž sme ukončili my, požiarnym útokom.
Dôkazom toho že tréningy majú zmysel je fakt že naše družstvo odbehlo požiarny útok za podstatne lepší čas ako doteraz behali a to im prinieslo úspech v podobe 2. miesta s časom 17,28.
Vyhodnocovala sa aj Liga mladých hasičov. Mali sme zaradené 2 družstvá do ligy. Paňovce A a Paňovce B. Paňovce B (podotýkame všetky dievčatá ktoré počas roka aspoň raz súťažili v družstve B) sa v rámci okresu Košice okolie umiestnili na 4. mieste. Je to zásluha všetkých dievčat.
Paňovce A si obhájili prvenstvo z minulého ročníka a putovný pohár ???? poputoval späť do Paňoviec. ???????????? Mali 3x prvé miesto a 2x druhé čo im zaistilo 73 bodov. Bravo dievčatá.
Ďakujeme za krásnu reprezentáciu, za vašu snahu, odhodlanie a zodpovedný prístup.
Sme na vás hrdí ❤️????????.
Blahoželáme všetkým ostatným víťazom a družstvám a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia s vami v novej sezóne.

S pozdravom
Bc. Katarína Pergelyová
predseda DHZ Paňovce
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor