Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Rekonštrukcia základnej školy 

Cieľom projektu je rekonštrukcia interiéru základnej školy v obci Paňovce, prostredníctvom čoho sa zabezpečí plynulý, ničím nerušený výchovno-vzdelávací proces, udrží sa prevádzka a chod školy a škôlky pre ďalšie generácie detí.

  Objekt základnej školy v Paňovciach tvorí samostatná dvojpodlažná budova, postavená koncom 80-tych rokov minulého storočia. Drevené okná na sociálnych zariadeniach, šatní  a v jedálni  sú v súčasnosti vo veľmi zlom technickom stave. Okná majú rozpadajúce sa rámy. Z bezpečnostného a tepelno úsporného hľadiska sa  tieto okná  vymenia. Niektoré vykurovacie telesá  vyrobené v minulom storočí sú hrdzavé a deravé a potrebujú výmenu. Veľké sklobetónové plochy na schodišti prepúšťajú veľa tepla do vonkajšieho priestoru. Výmenou za plastové okno škola ušetrí na režijných nákladoch. Ďalším riešením problémom  je výmena podlahovej krytiny na chodbe, v jedálni, výdajni jedál a schodišti. Dlaždice sa odlupujú a sú popraskané. Do vyučovacích tried, knižnice a haly sa nainštalujú nové okenné žalúzie. Vymeniia sa vstupné dvere do knižnice a spoločenskej haly. Celý zrekonštruovaný priestor sa vymaľuje. 

Výstupom projektu bude bezpečný, šetrný a zdravie neohrozujúci priestor školského zariadenia v obci Paňovce pre žiakov, pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov, ale aj rodičov a priateľov školy. Realizácia plánovaného projektu úzko súvisí s udržaním prevádzky školy v obci.

Premostenie na Pizondori

V mesiaci máj 2020 sa opravil mostík pri krížiku na Pizondori. Prelomenie mostíka bolo na dvoch miestach. Pri naplnení rigolu voda nemohla pretekať cez premostenie a usadeniny ostávali v rigole. Pri prívalových daždoch sa rigol vylial a voda pretekala do dvorov na druhej strane cesty. Nalomený mostík bol ťažko  prejazdný.   Pri oprave sa vybrali staré polámané a nolomené rúry. Priestor sa vyčistil a osadila sa nová rúra, prekryla sa karirohožou a povrch sa zalial betónom. Výmena celého premostenia nebola možná. Pretože pri výkopových prácach sa narazilo na vedenie plynofikácie a verejného vodovodu. 

viď. fotodokumentáciu pred a po realizácií.