Klub dôchodcov

Klub dôchodcov v spolupráci s obecným úradom v Paňovciach  dňa 2.5.2017

zorganizoval pre dôchodcov výlet do kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou a

tokajskej oblasti Viničky.

Prvým cieľom našej cesty bolo múzeum - kaštieľ, ktorý bol kedysi sídlom starobylého uhorského rodu Dessewfyovcov. Je to stavba pútajúca pozornosť najmä robustnými obrannými vežami.

Vo vnútri kaštieľa sme absolvovali prehliadku troch expozícií a to:

-         Prírodné pomery vranovského regiónu

-         História vranovského regiónu

-         Dobovo zariadené interiéry

Potešilo nás, že sme mali možnosť vidieť predmety, ktoré darovala múzeu naša spoluobčianka pani Marta Mitrová, rod. Dessewfyová, jedná z posledných žijúcich šľachtičných na Slovensku.

Vedľa kaštieľa je areál archeologického múzea v prírode – Archeopark Živá archeológia. Po prehliadke kaštieľa sme mali v Hanušovciach vynikajúci a sýty obed. Náš výlet pokračoval cestou do tokajskej oblasti - Viničky. Vo vinnej pivnici SOŠ sme absolvovali odborný výklad  o spracovaní hrozna a degustáciu kvalitných vín.

Domov sme sa vrátili  podvečer plní zážitkov. Za pekný výlet ďakujeme.

  Dňa 8.9.2017  - 10.09.2017 sa kultúrny dom v Paňovciach zaplnil krásnymi ručnými prácami, ktoré vznikli pod šikovnými rukami našich mamičiek a babičiek. Boli vystavované predmety, ktoré sa používali v minulosti na hospodárstve, ako aj v domácnosti. V košíkoch a korytách bola  úroda zo záhrad našich obyvateľov. A bolo jej veru dosť bolo sa s čím pochváliť.

Výstava prezentovala šikovnosť, zručnosť, veľa talentu a trpezlivosti

našich občanov.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli svojimi prácami a úrodou zo záhrady a ktorí sa podieľali na príprave a realizácií tejto  zaujímavej a krásnej  výstavy a samozrejme  aj  tým, ktorí  si ju prišli pozrieť

Aktivity KD za rok 2018

Obecný úrad v Paňovciach v spolupráci s klubom dôchodcov zorganizoval pre dôchodcov v mesiaci marec 2018 výlet do Bardejova a Bardejovských kúpeľov. V Bardejove sme navštívili Baziliku svätého Egídia a pamätník Holokaustu. Po dobrom obede sme navštívili skanzem v Bardejovských kúpeľoch a naplnili sme si fľaše liečivou vodou.

Výbor klubu dôchodcov nezaháľal v letných mesiacoch. Bolo potrebné prichystať deťom v letnom tábore chutný obed, tak sme im navarili  buchty a upiekli palacinky. Videli sme, že pripravený obed im po výlete chutil .

V júli sme opäť oddychovali na kúpalisku v Egeri. Varila sa aj plnená kapusta na Paňovské leto.
V auguste, ako po iné roky, bola rozlúčka s letom, kde sa súťažilo, opekali klobásky, spievalo a tancovalo pri dobrej muzike.
Leto sa skončilo a prišla jeseň, mesiac október, kedy sa pravidelne dôchodcovia stretávame, aby sme pozdravili našich jubilantov.

V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie je potrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym   pozastavením sú Vianoce, čas kedy sme si bližší ako inokedy. Aj my ženy z Paňoviec sme sa stretli v kultúrnom dobe, aby sme si na naše vianočné stoly vyrobili vianočné svietniky. Babky cukrárky napiekli medovníčky, ktoré sa rozdávali na štedrý večer pri obecnom Betleheme.

Marta Komjátiová
predsedníčka klubu dôchodcov

Klub dôchodcov