Reformovaná cirkev

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Jn 3,16)

Na spoločnej schôdzi 26.12.1910 sa malé spoločenstvo rozhodlo, že si postavia kostol. Pozemok na tento účel daroval Pavol Dessewffy. Stavebné práce boli zahájené 01.03.1911 a za šesť mesiacov, bol kostol postavený. Dňa 10.09.1911 sa uskutočnila vysviacka kostola.  V roku 1923 boli pre kostol odliate 2 zvony.  

Pani farárka: Mgr. Timea Krcho 

Kurátori v roku  2022

Vojtech Komjáti 

Roland Rác 

Služby božie: Prijímanie večere Pánovej:
každá nedeľa o 09:30 o 09:00 hod.
1. pôstna nedeľa

31.10.2022 - Pri príležitosti vzniku reformácie 

služby božie budú o  16:30 hod.

Veľkonočná nedaľa
Turice 
Nový chlieb
Nové víno
Božie narodenie - prvý sviatok vianočný 

PRESBYTERI V ROKU 2022

január:              Vojtech  Komjáty    

február:             Juraj Kulčár           

marec:              Róbert Komjáti

apríl:                 Katarína Ficeriová

máj:                  Róbert Komjáti - Nagy

jún:                   Ervín Konjáty

júl:                    Štefan Komjáty

august:             Roland Rác

september:       Edita Mušinská

október:            Vojtech Komjáty

november:        Juraj Kulčár

december:        Róbert Komjáti

Reformovaná cirkev