Reformovaná cirkev

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Jn 3,16)

Na spoločnej schôdzi 26.12.1910 sa malé spoločenstvo rozhodlo, že si postavia kostol. Pozemok na tento účel daroval Pavol Dessewffy. Stavebné práce boli zahájené 01.03.1911 a za šesť mesiacov, bol kostol postavený. Dňa 10.09.1911 sa uskutočnila vysviacka kostola.  V roku 1923 boli pre kostol odliate 2 zvony.  

Pani farárka: Mgr. Timea Krcho 

Kurátori v roku  2024

Vojtech Komjáti 

Roland Rác 

Služby božie: Prijímanie večere Pánovej:
každá nedeľa o 09:30 o 09:00 hod.
1. pôstna nedeľa

31.10.2024 - Pri príležitosti vzniku reformácie 

služby božie budú o  16:30 hod.

Veľkonočná nedaľa
Turice 
Nový chlieb
Nové víno
Božie narodenie - prvý sviatok vianočný 

Zvonenie - harangozás v roku  2024

január:             Štefan Komjáty 

február             Roland Rác

marec               Edita Mušinská

apríl:                 Vojtech Komjáty

máj:                  Juraj Kulčár

jún:                   Róbert Komjáti 

júl:                    Katarína Ficeriová

august:             Róbert Komjáti-Nagy

september:      Ervin Komjáty

október:           Štefan Komjáty

november:        Roland Rác

december:        Edita Mušinská

Reformovaná cirkev