Reformovaná cirkev

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Jn 3,16)

Na spoločnej schôdzi 26.12.1910 sa malé spoločenstvo rozhodlo, že si postavia kostol. Pozemok na tento účel daroval Pavol Dessewffy. Stavebné práce boli zahájené 01.03.1911 a za šesť mesiacov, bol kostol postavený. Dňa 10.09.1911 sa uskutočnila vysviacka kostola.  V roku 1923 boli pre kostol odliate 2 zvony.  

Pani farárka: Mgr. Timea Krcho 

Kurátori v roku  2023

Vojtech Komjáti 

Roland Rác 

Služby božie: Prijímanie večere Pánovej:
každá nedeľa o 09:30 o 09:00 hod.
1. pôstna nedeľa

31.10.2023 - Pri príležitosti vzniku reformácie 

služby božie budú o  16:30 hod.

Veľkonočná nedaľa
Turice 
Nový chlieb
Nové víno
Božie narodenie - prvý sviatok vianočný 

Zvonenie - harangozás v roku  2023

január:             Katarína Ficeriová 

február             Róbert Komjáti - Nagy

marec               Ervín Konjáty

apríl:                 Štefan Komjáty

máj:                  Roland Rác

jún:                   Edita Mušinská 

júl:                    Vojtech Komjáty

august:             Juraj Kulčár

september:      Róbert Komjáti

október:           Katarína Ficeriová

november:        Róbert Komjáti - nagy

december:        Ervín  Komjáty

Reformovaná cirkev