Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Reformovaná cirkev

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Jn 3,16)

Na spoločnej schôdzi 26.12.1910 sa malé spoločenstvo rozhodlo, že si postavia kostol. Pozemok na tento účel daroval Pavol Dessewffy. Stavebné práce boli zahájené 01.03.1911 a za šesť mesiacov, bol kostol postavený. Dňa 10.09.1911 sa uskutočnila vysviacka kostola.  V roku 1923 boli pre kostol odliate 2 zvony.  

Pani farárka: Mgr. Timea Krcho 

Kurátori v roku  2020

Vojtech Komjáti 

Roland Rác 

Služby božie: Prijímanie večere Pánovej:
každá nedeľa o 09:30 o 09:00 hod.
1. pôstna nedeľa

31.10.2020 - Pri príležitosti vzniku reformácie 

služby božie budú o  16:30 hod.

Veľkonočná nedaľa
Turice 
Nový chlieb
Nové víno
Božie narodenie - prvý sviatok vianočný 

Pani faraárka reformovanej kresťanskej cirkvi v Paňovciach,  oznamuje, že   slávenie Bohoslužby  bude v parku pri obecnom Betleheme 24.12.2020 zo začiatkom  o 16:30 hod. 

PRESBYTERI V ROKU 2020

január:              Štefan Komjáti    

február:             Roland Rác           

marec:              Edita Mušinská

apríl:                 Vojtech Komjáty

máj:                  Katarína Ficeriová

jún:                   Karol Komjáti

júl:                    Róbert Melega

august:             Peter Komjáti

september:      Gejza Komjáty

október:            Róbert Komjáti Nagy

november:        Kamila Gálová

december:       Valentín Komjáty

Reformovaná cirkev