Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
31/2022 Zluva o zriadení vecného bremenam Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
30/2022 Zmluva o poskytnutí podpory Odb.: Obec Paňovce
Dod.: SAŽP Environmentálny fond
4 217.05 €
29/2022 Zmluva o grantovom účte POD Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Prima Banka Slovensko áno
0 €
28/2022 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
27/2022 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: RT PROGRESS s.r.o.
0 €
26/2022 Zmluva o dielo Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: KMD, s.r.o., áno
52 542.34 €
25/2022 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Prima Banka Slovensko
0 €
24/2022 Kúpna zmluva Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Pavol Ižol a Nikoleta Pribulová
260 €
23/2022 Dodatok č. 1 k KZ 04/2021 Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Fyzická osoba 2
0 €
22/2022 Dodatok č. 1 k KZ 03/2021 Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Fyzická osoba
0 €
21/2021 Dodatok č. 1 k 01/2021 Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Jana Enert
0 €
20/2022 Kúpna zmluva Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Kúpna zmluva
3 800 €
19/2022 Zmluva o dielo Odb.: Obec Paňovce
Dod.: SEPSTAV, s.r.o.,
238 699.21 €
18/2022 Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
17/2022 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Prima Banka
0 €
16/2022 zmluva o zriadení VB - VVS Odb.: Obec Paňovce
Dod.: VVS, a.s.,
0 €
15 2022 Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Ing. Jozef Jaššo a Mgr. Janka Jaššová
0 €
14/2022 Zmluva o dielo Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Fpro, s.r.o.,
25 639.07 €
13/2022 Dohoda o skončení zmluvy Odb.: Obec Paňovce
Dod.: KMD, s.r.o.,
0 €
12/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk