Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 80)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
06/2024 Zmluva o spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Paňovce
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.,
0 €
05/2024 Zmluva o práve používania Služby ELWIS Odb.: Obec Paňovce
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.,
1 622.39 €
04/2024 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Paňovce
Dod.: INITED s.r.o.
35 €
03/2024 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Odb.: Obec Paňovce
Dod.: 1. HIREKON, s.r.o.,
1 500 €
02/2024 Nájomná zmluva Odb.: Obec Paňovce
Dod.: PD Paňovce
52 €
01/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenstva a služieb Odb.: Obec Paňovce
Dod.: EUprojects s.r.o., a,.
288 €
49/2023 Darovacia zmluva Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Drevoindustria Smolenice, s.r.o.
1 000 €
48/2023 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
47/2023 Zmluva o úvere č. 1337/CC/23 Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
7 489.60 €
46/2023 Dohoda č. 23/41/010/139 Odb.: Obec Paňovce
Dod.: ÚPSVaR Košice
0 €
45/2023 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo Odb.: Obec Paňovce
Dod.: KOSIT a.s. 1
0 €
44/2023 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0989 2019 /OBEC Odb.: Obec Paňovce
Dod.: KOSIT a.s. 1
0 €
43/2023 Kúpna zmluva SPF Odb.: Obec Paňovce
Dod.: SR zastúpená SPF
456.50 €
42/2023 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 309070ARX9 Odb.: Obec Paňovce
Dod.: PPA Bratislava
0 €
41/2023 Zmluva o úvere č. 1186/CC/23 Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
76 254.85 €
40/2023 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Komunálna poisťovňa VIENNA
1.38 €
39/2023 Poistná zmluva Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Generali
31.20 €
38/2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Paňovce
Dod.: MAS Bodva
80 268.26 €
37/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Odb.: Obec Paňovce
Dod.: TECHNOMONT s.r.o, Stanča
225 706 €
36/2023 Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk