Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 91)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
16/2024 Nájomná zmluva Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Zábavkov- Tvorilkovo
400 €
15/2024 Nájomná zmluva Odb.: Obec Paňovce
Dod.: PD Paňovce
1 €
14/2024 Kúpna zmluva Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Peter Štefanco
3 000 €
13/2024 " Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/68/498 Odb.: Obec Paňovce
Dod.: MŽP SR
0 €
13/2024 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/68/498 Odb.: Obec Paňovce
Dod.: MŽP SR
0 €
12/2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ Odb.: Obec Paňovce
Dod.: DPO SR
3 000 €
11/2024 Dodatok č. 928/CC/23 k zmluve o úvere Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
10/2024 Zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadmi NATUR - PACK Odb.: Obec Paňovce
Dod.: NATUR PACK
0 €
09/2024 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Odb.: Obec Paňovce
Dod.: DHZ Paňovce
2 000 €
08/2024 Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Odb.: Obec Paňovce
Dod.: TJ Paňovce áno
3 500 €
Generované portálom Uradne.sk