Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 33)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
09/2023 Dohoda č. 23/41/054/317 Odb.: Obec Paňovce
Dod.: ÚPSVaR Košice
0 €
08/2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku do DSS Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: PATRIA n.o., Zariadenie pre seniorov
600 €
07/2023 Dohoda o ukončení zmluvy Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: STAVAB s.r.o.
0 €
06/2023 Dodatok č. 5 ku zmluve č. A/1722/03/2008 Odb.: Obec Paňovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
96 €
05/2023 Dodatok č.1 k zmluve č. tz2018-07-24vs2 Odb.: Obec Paňovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
96 €
04/2022 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Odb.: Obec Paňovce
Dod.: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Paňovce
1 €
03/2023 Zmluva o dielo Odb.: Obec Paňovce
Dod.: TaK spol. s.r.o.
62 724.56 €
02/2023 Zmluva o poskytovaní príspevku na dopravné služby Odb.: Obec Paňovce
Dod.: eurobus, a.s.
0 €
01/2023 Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: EUprojects, s.r.o.
288 €
32/2022 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení triedeného zberu KO Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
31/2022 Zluva o zriadení vecného bremenam Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
30/2022 Zmluva o poskytnutí podpory Odb.: Obec Paňovce
Dod.: SAŽP Environmentálny fond
4 217.05 €
29/2022 Zmluva o grantovom účte POD Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Prima Banka Slovensko áno
0 €
28/2022 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
27/2022 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: RT PROGRESS s.r.o.
0 €
26/2022 Zmluva o dielo Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: KMD, s.r.o., áno
52 542.34 €
25/2022 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Prima Banka Slovensko
0 €
24/2022 Kúpna zmluva Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Pavol Ižol Nikoleta Pribulová
260 €
23/2022 Dodatok č. 1 k KZ 04/2021 Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Petra Virágová
0 €
22/2022 Dodatok č. 1 k KZ 03/2021 Odb.: Obec Paňovce áno
Dod.: Alexandra Kiráľová
0 €
Generované portálom Uradne.sk