Poľovnícke združenie – Platan

Poľovnícke združenie Platan Paňovce sa predstavuje.

Poľovníctvo je ušľachtilá záľuba a venujú sa jej ľudia, ktorí majú radi faunu a flóru. Takýchto ľudí nájdete aj v našej malebnej dedinke Paňovce.

Písal sa rok 1992 keď sa členovia prípravného výboru p. Ladislav Tóth, p. Ernest Szalona, p. Ján Spišák, p. Bartolomej Štovčík, p. Ladislav Seliga, p. Gejza Weiszer, p. Július Komjáty a Ing. Róbert Komjáti-Nagy rozhodli, že založia pre všetkých paňovských poľovníkov vlastné samostatné poľovnícke združenie. Zrodilo sa poľovnícke združenie, ktoré v tej dobe nieslo názov „Žobráky Paňovce“, čo bolo odvodené od jednej časti chotára obce, ktorá je súčasťou nášho revíru „Paňovský les“. Z rôznych príčin sa neskôr jeho názov zmenil a tak sa dnes voláme Poľovnícke združenie „Platan Paňovce“.

Mnohí si určite myslia, a je to tak aj verejnosťou zaužívané, že poľovníci iba strieľajú bezbrannú zver. To ale vôbec nie je tak. Úlohou poľovníkov je zver najskôr chrániť, starať sa o ňu, zveľaďovať jej životné prostredie, a až na poslednom mieste je selektívny odstrel zveri. To znamená, že tento odstrel je regulovaný, strieľa sa iba zver chorá, nevládna, nesúca na ďalší chov, a zver, ktorá je premnožená. Nemôžeme strieľať čo chceme a už vôbec nie kedy chceme. Odstrel zveri sa riadi Zákonom o poľovníctve, ktorý presne určuje dobu ochrany a dobu lovu zveri.

Vrátime sa teda k nášmu Poľovníckemu združeniu. Za dvadsaťdva rokov trvania nášho PZ sa máme aj čím pochváliť. Svojpomocne, v spolupráci s urbariátom a pasienkovou spoločnosťou v našej obci, sme si vybudovali novú poľovnícku chatu, ktorá je oprávnene našou pýchou. Poľovníci sa podieľajú v nemalej miere aj na chode našej peknej obce. Pomáhame pri rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach. Vychovávame mladú generáciu, vštepujeme jej lásku k prírode a zveri. Mladá generácia je predsa pokračovaním nášho snaženia. Úspechy a činnosť našich poľovníkov siahajú až na celoslovenskú úroveň, kde reprezentujú slovenské poľovníctvo aj na medzinárodnej úrovni. V našich radoch sú viacerí členovia držiteľmi poľovníckych vyznamenaní, čo je dôkazom toho, že našu činnosť robíme naozaj dobre a s láskou k prírode.

V súčasnej dobe sú členmi nášho Poľovníckeho združenia Platan Paňovce títo členovia:

Ing. Róbert Komjáti - Nagy – predseda PZ

Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová – tajomníčka PZ

Ján Spišák – podpredseda PZ

Emil Petrík – poľovnícky hospodár

Ing. František Bačo – finančný hospodár

Peter Vilinský - kontrolór PZ

Ing. Róbert Komjáti - Nagy ml. kynologický refernt

Ing. Erik Komtáty - strelecký referent

Martin Ivanko - technický referent 

Róbert Fazekas

Štefan Halás

Vladimír Kočiš

Juraj Komjáti

Ján Kostelničák

Norbert Kostelničák

Juraj Kulčár 

JUDr. Vladimír Novákovský

František Ronto

Ladislav Seliga

Ladilsav Zagiba