Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci   august 2020 

  

 Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

  • Čítanie Božieho slova v roku 2020

12.09.2020 sobota Róbert Rajňák

20.09.2020 nedeľa Božena Pastirčáková  

26.09.2020 sobota Valéria Rilková

04.10.2020 nedeľa Mária Ujczová

10.10.2020 sobota Rozália Juhászová  

18.10.2020 nedeľa Katarína Szabóová

24.10.2020 sobota Lucia Komjátiová

01.11.2020 nedeľa Róbert Rajňák

07.11.2020 sobota Božena Pastirčáková

15.11.2020 nedeľa Valéria Rilková

21.11.2020 sobota Mária Ujczová 

29.11.2020 nedeľa Rozália Juhászová 

06.12.2020 nedeľa Lucia Komjátiová

12.12.2020 sobota Katarína Szabóová

20.12.2020 nedeľa Róbert Rajňák


Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Sväté omše v mesiaci   september  2020 

04.09.2020 za ružencové spoločenstvo,

05.09.2020 za zosnulých Štefana, Alžbetu, Máriu a Jozefa, 

06.09.2020 za zosnulého Jozefa,  

12.09.2020 za zosnulého Ladislava, 

13.09.2020 za zosnulých Bartolomeja, Irenu a Milana,  

15.09.2020 za zosnulých Imricha, Kláru a Daniela,  

19.09.2020 za zosnulých Jána a  Helenu, 

20.09.2020 za zosnulých Ladislava, Juraja, Ladislava a Juraja,   

26.09.2020 za zosnulých Ladislava a Máriu, 

27.09.2020 za zosnulých Ladislava a Kláru,  

Program svätých omší v mesiaci september  2020 

 

Prvopiatková spoveď 

04.09.2020 od 17:00 hod. - 18:00 hod.  svätá spoveď,  

po svätej omši nasleduje celonočná adorácia do  07.00 hod. 

04.09.2020 o 18:00 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

05.09.2020 o 18:00 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka  

06.09.2020 o 08:00 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Kristián Karch 

08.09.2020 o 17:45 hod. svätá omša v dvojjazyčná svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka

12.09.2020 o 18:00 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

13.09.2020 o 09:15 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

19.09.2020 o 17:30 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka9

20.09.2020 o 08:00 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Kristián Karch 

Ružencová záhrada 

Oznamujeme pútníkom, že 10.10.2020 t.j. v sobotu popoludní organizujeme púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, okr. Prešov. Odchod autobusu je o 12:30 hod. z Paňoviec a z Moldavy nad Bodovou bude odchod o 12:45 hod. 

Program púte: 

14:30 hod. začne ružencová pobožnosť v Ružencovej záhrade,

16:30 hod. Slávenie sv. omše v kostoloe Kataríny Alexandrijskej, 

Na púti nás bude sprevádzať duchovný otec: Mgr. Kristián Karch

Poplatok za púť  7 €.

Nahlásiť sa môžete: v sakristii u pani Editky Leškovej.

  

Rímsko katolícka cirkev