Rímsko katolícka cirkev

Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Paňovce

PhDr. PaedDr. ICDr. Edvin Berger, PhD.

farský administrátor

Program svätých omší

30. 1. 2023 – 05. 2. 2023

30.1.

Pondelok

ZBP Alžbeta 90 r. živ.

18:00

01.2.

Streda

Obrátenie sv. Pavla apoštola

+Gabriel

18:00M

02.2.

Štvrtok

Obetovanie Pána

+Juraj, Margita a František

18:00

03.2.

Piatok

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

+Barbora a Ladislav

17:00 sv. zmierenia

18:00

05.2.

Nedeľa

5. v Cezročnom období

Za ružencové bratstvo

+ZBP Anna 80 r. živ.

8:15M

10:00

Vo štvrtok slávime sv. Obetovania Pána, na sv. omšu si prineste sviece. V piatok na sviatok sv. Blažeja, budeme tak ako je to tradíciou požehnávať hrdlá.

 Medžugorie 

Miesto, kde ľudia nachádzajú posilu a vieru.
Mnoho ctiteľov Kráľovnej pokoja vyhľadávajú túto Oázu ticha, pokoja a viery.
Pozývame Vás na miesto posolstiev ľuďom prostredníctvom Zjavení našej Nebeskej Matky, kde aj Vy máte možnosť svojou úprimnou modlitbou poďakovať, prosiť a povzniesť ducha s úctou k tým najcennejším hodnotám života.


Termín: 5. 3. - 11. 3. 2023                                                                              Cena: 260,- €


Program:
1.deň: 5. 3. 2023 / nedeľa /
Odchod zo Slovenska po trase podľa nástupu pútnikov cez Maďarsko, Chorvátsko do Medžugoria s bezpečnostnými prestávkami / nočná jazda/.


2.deň: 6. 3. 2023 / pondelok /
Príchod do Medžugoria, ubytovanie. Modlitba v kostole sv. Jakuba a prehliadka jeho okolia, Tajomstvá ruženca svetla, večerný modlitebný medžugorský program so svätou omšou, sv. ruženec....

3. - 5 deň: 7. 3. - 9. 3.2023 / utorok – štvrtok /
• V ranných hodinách Podbrdo - miesto prvého zjavenia - modlitba sv. ruženca.
• V ranných hodinách výstup na vrch Križevac – betónový kríž postavili farníci v roku 1934.
V kríži sú relikvie sv. kríža z Ríma. Počas výstupu modlitba krížovej cesty .
• Bronzová socha zmrtvýchvstalého Krista - postavená v roku 1998, z ktorej vytekajú
kvapky vody. Hrob pátra Slávka Barbariča -františkánsky kňaz, ktorý rozšíril posolstvo z
Medžugoria do celého sveta.
• Majčino selo – Matkina dedinka, ktorú založil páter Slávko Barbarič pre siroty. Možnosť sv.
omši v kaplnke v Majčinom sele.
• Návšteva komunitného centra Cenakola – stretnutie s chlapcami, ktorý sa liečia z rôznych
závislostí.
• Každodenný večerný medžugorský program so sv. omšou, sv. ruženec, adoráciou, poklona sv.
krížu..

6. deň: 10. 3.2023 / piatok /
Ranná svätá omša, individuálny osobný program. Popoludní odchod na Slovensko

7. deň: 11.3. 2023 / sobota /
Príchod v ranných hodinách na Slovensko.

V cene zájazdu je zahrnuté: doprava klim. autobusom,
4x ubytovanie v blízkosti centra,
4x raňajky,
4x večera / polievka, hlavné jedlo, dezert, miner. voda, víno ,

V cene zájazdu nie je zahrnuté: Komplexné cestovné poistenie / odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie, nakoľko sa nenachádza v EU 

Výsledky volieb do cirkevnej ekonomickej rady

1. Bc. Igor PALKO

2. Peter UJCO

3. Peter LEŠKO

4. Ing. Katarína SZABÓOVÁ

5. Ing. Rozália JUHÁSZOVÁ

6. Ing. Juraj PODRACKÝ

7. Valéria RILKOVÁ

Za ekonómku FER menujem Mgr. Moniku BAČOVÚ

  • Čítanie Božieho slova v roku 2023

01.01.2023 

1. čítanie:    Ingrid Melegová 

2. čítanie:    Ingrid Melegová  

Prosby:       Lucia Komjátyová

 06.01.2023 

1. čítanie:     Rozália Juhászová 

2. čítanie:     Darinka Juhászová 

Prosby:        Jakubko Podradský 

08.01.2023 

1. čítanie:     Lucia Komjátyová 

2. čítanie:     Katarína Szabóová 

Prosby:         Barborka Komjátyová

15.01.2023

1. čítanie:     Božena Pastirčáková 

2. čítanie:     Valéria Rilková 

Prosby:        Ivanka Nižníková 

22.01.2023

1. čítanie:     Mária Ujczová 

2. čítanie:     Robko Rajňák ml.  

Prosby:        Tamarka Sokolová

29.01.2023

1. čítanie:     Judita Juhásová 

2. čítanie:     Viktorka Juhásová 

Prosby:        Jakubko Podradský

05.02.2023

1. čítanie:     Monika Guľková 

2. čítanie:     Valika Rilková 

Prosby:        Katka Guľková

 12.02.2023 

1. čítanie:     Lenka Ujcová 

2. čítanie:     Tonka Ujcová 

Prosby:         Peter Ujco 

19.02.2023 

1. čítanie:     Viktorka Juhásová

2. čítanie:     Valéria Rilková 

Prosby:        Ivanka Nižníková 

26.02.2023 

1. čítanie:    Lydka Melegová 

2. čítanie:    Katarína Szabóová

Prosby:       Ingrida Melegová 

05.03.2023 

1. čítanie:    Darinka Juhászová 

2. čítanie:    Rozália Juhászová

Prosby:       Jakubko Podradský

12.03.2023 

1. čítanie:    Barborka Komjátyová

2. čítanie:    Lucia Komjátyová

Prosby:       Katarína Szabóová

19.03.2023 

1. čítanie:    Valéria Rilková

2. čítanie:    Božena Pastirčáková

Prosby:       Ivanka Nižníková

26.03.2023 

1. čítanie:    Robko Rajňák ml.

2. čítanie:    Mária Ujczová

Prosby:       Tamarka Sokolová

                 


Rímsko katolícka cirkev