Rímsko katolícka cirkev

Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Paňovce

PhDr. PaedDr. ICDr. Edvin Berger, PhD.

farský administrátor

Program svätých omší

29. 5. 2023 – 04. 6. 2023

29. 5.

Pondelok

Prebl. Panny Márie

Matky Cirkvi

+Margita a Juraj

19:00

31. 5.

Streda

+František

19:00M

01. 6.

Štvrtok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

7:00

02. 6.

Piatok

18:00

sv. zmierenia

19:00

03. 6.

Sobota

Za ružencové bratstvo

7:00

Fatimská sobota

8:00

04. 6.

Nedeľa

Najsvätejšej Trojice

+Ladislav a Mária

+Terézia a Kristína

8:00

9:30 M

Obálková zbierka:

Pozor zmena sv. omší na budúcu nedeľu!

  • Čítanie Božieho slova v roku 2023

28.05.2023 

1. čítanie:    Janka Lukáčová 

2. čítanie:    Rozália Juhászová

Prosby:       Jakubko Podradský

04.06.2023 

1. čítanie:    Barborka Komjátyová

2. čítanie:    Lucia Komjátyová

Prosby:       Katarína Szabóová

11.06.2023 

1. čítanie:    Valéria Rilková

2. čítanie:    Božena Pastirčáková

Prosby:       Ivanka Nižníková

18.06.2023 

1. čítanie:    Robko Rajňák ml.

2. čítanie:    Mária Ujczová

Prosby:       Tamarka Sokolová

25.06.2023

1. čítanie:     Viktorka Juhásová 

2. čítanie:     Judka Juhásová 

Prosby:        Jakubko Podradský

                 


Rímsko katolícka cirkev