Rímsko katolícka cirkev

Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Paňovce

PhDr. PaedDr. ICDr. Edvin Berger, PhD.

farský administrátor

Program svätých omší


4. 12. 2023 – 10. 12. 2023

4. 12.

Pondelok

+Anna, Gejza, Pavol a Margita

18:00

5. 12.

Utorok

ZBP rod. Fričová a Mitrová

18:00M

7. 12.

Štvrtok

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

+Mikuláš

18:00

8. 12.

Piatok

Nepoškvrnené počatie prebl. Panny Márie

+Mária, Imrich a Bianka

18:00

10. 12.

Nedeľa

Druhá

Adventná nedeľa

+Terézia

+Mikuláš, Žofia, Imrich a Imrich

8:00M

10:00

Dnes je jesenná zbierka na charitu. PBZ! Kto by chcel darovať stromček na Vianoce do kostola, môže sa nahlásiť v sakristii. Ďakujem.

Čítanie Božieho slova v roku 2023

5.11.2023

1. čítanie:     Viktorka Juhásová 

2. čítanie:     Judka Juhásová 

Prosby:        Jakubko Podradský

12.11.2023

1. čítanie:     Monika Guľková 

2. čítanie:     Janka Lukáčová 

Prosby:        Katka Guľková

19. 11. 2023

1. čítanie:     Lenka Ujcová 

2. čítanie:     Tonka Ujcová

Prosby:        Peťko Ujco 

 26.11.2023

1. čítanie:     Lydka Melegová

2. čítanie:     Ingrid Melegová 

Prosby:        Mária Husovská

 3.12.2023

1. čítanie:     Barborka Komjátyová 

2. čítanie:     Lucia Komjátyová

Prosby:        Valéria Rilková 

 10.12.2023

1. čítanie:     Božena Pastirčáková 

2. čítanie:     Katarína Szabóová 

Prosby:        Ivanka Nižníková

 17.12. 2023

1. čítanie:      Mária Ujczová 

2. čítanie:      Robko Rajňák

Prosby:        Tamarka Sokolová

24.12.2023

1. čítanie:     Judka Juhásová 

2. čítanie:     Viktorka Juhásová 

Prosby:        Jakubko Podracký

25.12.2023

1. čítanie:      Rozália Juhászová 
2. čítanie:      Janka Lukáčová
Prosby:         Darinka Juhászová
26.12.2023
1. čítanie:     Valéria Rilková 
2. čítanie:     Monika Guľková 
Prosby:        Katka Guľková
31. 12. 2023
1. čítanie:     Tonka Ujcová
2. čítanie:     Lenka Ujcová 
Prosby:        Peťko Ujco

 

 

 

 


                 


Rímsko katolícka cirkev