Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci   jún 2020 

  

 Svätá omša za živých

   

Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

  • Čítanie Božieho slova v roku 2020

07.06.2020 nedeľa Katarína Szabóová

13.06.2020 sobota Mária Ujczová

21.06.2020 nedeľa Lucia Komjátiová

27.06.2020 sobota Rozália Juhászová

05.07.2020 nedeľa Mária Husovská

11.07.2020 sobota Božena Pastirčáková  

19.07.2020 nedeľa Valéria Rilková

25.07.2020 sobota Katarína Szabóová

02.08.2020 nedeľa Róbert Rajňák

08.08.2020 sobota Lucia Komjátiová

16.08.2020 nedeľa Mária Ujczová

22.08.2020 sobota Katarína Szabóová

30.08.2020 nedeľa Lucia Komjátiová

06.09.2020 nedeľa Rozália Juhászová 

Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Sväté omše v mesiaci   júl  2020 

04.07.2020 za zosnulých Ladislava, Margitu, Kláru a Štefana,

05.07.2020 za zosnulých Ladislava a Eugena,

11.07.2020 za zosnulých Jána a Helenu,

12.07.2020 za zosnulých Milana, Michala, Milana, Gabrielu, Emmu a Juraja,

Sväté omše za živých bratov a sestry a rodiny

18.07.2020 za  Ladislava k 50 ročnému životnému jubileu

19.07.2020 za Ladislava

25.07.2020 za rodinu Komjátiovú

26.07.2020 za Evku  s rodinou

Program svätých omší v mesiaci jún 2020 

 

Prvopiatková spoveď 

03.07.2020 od 15:45 hod. - 16:45 hod.  svätá spoveď 

03.06.2020 o 16:30 hod. výročná svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

05.06.2020 o 17:00 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka 

06.06.2020 o 18:00 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

07.06.2020 o 08:00 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Kristián Karch

10.06.2020 o 16:45 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

11.06.2020 o 17:15 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

13.06.2020 o 14:30 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

14.06.2020 o 09:15 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

16.06.2020 o 17:45 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka zádušná 

 za nebohého Vojtecha Holečka

19.06.2020 o 17:45 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

20.06.2020 o 18:00 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

21.06.2020 o 08:00 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Kristián Karch

23.06.2020 o 16:45 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

27.06.2020 o 17:30 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

28.06.2020 o 09:15 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

29.06.2020 o 16:45 hod. svätá omša dvojjazyčná                Mgr. Zsolt Fedorka

03.07.2020 o 16:45 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

04.07.2020 o 17:30 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

05.07.2020 o 08:00 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Kristián Karch

10.07.2020 o 16:30 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

11.07.2020 o 17:30 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

12.07.2020 o 09:15 hod. svätá omša v maďarskom jazyku Mgr. Zsolt Fedorka

Rímsko katolícka cirkev