Rímsko katolícka cirkev

Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Paňovce

PhDr. PaedDr. ICDr. Edvin Berger, PhD.

farský administrátor

Program svätých omší

8. 04. 2024 – 14. 04. 2024

8. 04.

Pondelok

Zvestovanie Pána

19:00

9. 04.

Utorok

19:00M

11. 04.

Štvrtok

Sv. Stanislava, biskupa

a mučeníka

+Štefan

19:00

12. 04.

Piatok

+ Leopold

19:00

14. 04.

Nedeľa

Tretia Veľkonočná nedeľa

+Marta a Imrich

ZBP Emil s rod.

8:00M

10:00

Čítanie Božieho slova v roku 2024

14. 4. 2024

1. čítanie:     Barborka Komjátyová 

2. čítanie:     Lucia Komjátyová

Prosby:        Jakubko Podracký

21. 4. 2024

1. čítanie:     Božena Pastirčáková 

2. čítanie:     Katarína Szabóová 

Prosby:        Ivanka Nižníková

28. 4. 2024

1. čítanie:      Robko Rajňák

2. čítanie:     Mária Ujczová 

Prosby:        Tamarka Sokolová

12. 5. 2024

1. čítanie:      Rozália Juhászová 

2. čítanie:      Janka Lukáčová

 Prosby:        Ivanka Nižníková

 
 


                 


Rímsko katolícka cirkev