Rímsko katolícka cirkev

Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Paňovce

PhDr. PaedDr. ICDr. Edvin Berger, PhD.

farský administrátor

            3. 10. – 9. 10. 2022

3.10.

Pondelok

+František

18:00

5.10.

Streda

+Pavol a Agáta

17:00 sv. zmierenia

18:00

6.10.

Štvrtok

+Margita

7:00

7.10

Piatok

Ružencovej Panny Márie

za Ružencové bratstvo

18:00

8.10.

Sobota

+Milan, Bartolomej a Irena

18:00

9.10.

Nedeľa

28. nedeľa

ZBP rod Takáčovej

8:00 M

V stredu pozývame na sv. omšu všetky deti.

Októbrovú pobožnosť sa modlíme vždy pol hodiny pred sv. omšou.V stredu pozývame na sv. omšu všetky deti. Od soboty začíname októbrovú pobožnosť, vždy pol hodiny pred sv. omšou.Po sviatku Sedembolestnej Panny Márie budú večerné sv. omše o 18:00 hod. 

10.2022 o 17:00 sviatosť zmierenia 

Výsledky volieb do Farskej ekonomickej rady

1. Bc. Igor. PALKO

2. Peter UJCO

3. Peter LEŠKO

4. Ing. Katarína SZABÓOVÁ

5. Ing. Rozália JUHÁSZOVÁ

6. Ing. Juraj PODRACKÝ

7. Valéria RILKOVÁ

Za ekonómku FER menujem Mgr. Moniku BAČOVÚ

  • Čítanie Božieho slova v roku 2022

18.09.2022 

1. čítanie:     Mária Ujczová 

2. čítanie:     Robért Rajňák 

Prosby:        Tamarka Sokolová 

24.09.2022 

1. čítanie:     Antónia Ujcová 

2. čítanie:     Lenka Ujcová 

Prosby:        Peter Ujco 

 02.10.2022

1. čítanie:     Monika Guľková 

2. čítanie:     Róbert Raňák ml. 

Prosby:        Katka Guľková 

08.10.2022

1. čítanie:     Rozália Juhászová 

2. čítanie:     Darina Juhászová 

Prosby:        Jakub Podradský

16.10.2022

1. čítanie:     Katarína Szabóová 

2. čítanie:     Lucia Komjátiová 

Prosby:        Barborka Komjátiová

..

Prvú nedeľu mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

                 


Rímsko katolícka cirkev