Kontakty

Toto webové sídlo www.obecpanovce.sk spravuje Obec Paňovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Paňovce 

Adresa:
Obecný úrad Paňovce
Paňovce 95
044 71 Čečejovce

IČO: 00324591

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Košice okolie 
Región: Abovský 
Počet obyvateľov: 610 
Rozloha: 2068 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1274 

Stránkové  hodiny pre verejnosť obecného úradu v Paňovciach 

pondelok        08:00 - 12:00 hod.        13:00 - 16:00 hod.

utorok             nestránkový deň

streda             08:00 - 12:00 hod.        13:00 - 17:00 hod.

štvrtok            nestránkový deň  

piatok             08:00 - 12:00 hod.

Sekretariát: 

Tel.:  +421 55/4649 325

E-mail: obecpanovce@gmail.com

Kompetencie:
Obec Paňovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Paňovce je zriadený na Miestnom úrade vMoldave nad Bodvou 

poverená osoba: Ing. Beáta Schwartzová

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk