Kultúra

Paňovce - Kutlúrne dedičstvo

PAMIATKY:

Kostol - r. k. got. zo 14. storočia, zbarokizovaný okolo 1750
Oltárny obraz - od J. L. Krackera z 1763
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť