Aktuality

Úradná tabuľa

Park pred obecným úradom

Obec Paňovce  sa nachádza 241 metrov nad morom, v JZ časti Košickej kotliny, 7,5 km na SV od Moldavy nad Bodvou. V účasnosti má 610 obyvateľov, popisných čísiel stavieb a rodinných domov 250 z toho cca 18 domov užívajú chalupári a neobývaných je cca 8 domov ( ale nie sú na predaj). V rámci ÚP sú vytvorené nové stavené obvody, no záujem u vlastníkov na odpredaj stavebných pozemkov je zatiaľ minimálny. Obec plynofikovaná, vybavená verejným vodovodom. Charakter obce je členitý delí ju na dve polovice Rudnícky potok, ktorý cez ňu preteká. V obci je materská a základna škola. Poľnohospodárske družstvo, firma DEMIKO, SHR. Zo spoločenských organizácií vymenujeme TJ Družstevník Paňovce, poľovnícke združenie PLATAN, DHZ Paňovce a klub dôchodocv. Obec tešia všetky aktivity a projekty, ktoré sa v nej uskutočňujú.