Aktuality | Dôležitý oznam!

Dôležitý oznam!

Oznamujem, občanom že od 01.04.2018 obec prechádza na vrecový separovaný odpad. Podrobnejšie informácie dostanete do domových schránok.  Informovať,  Vás budeme prostredníctvom obecného rozhlasu. Zberné miesta (  v uličke, pri farskej záhrade, pri obchode, na Pizondori) kde sú doteraz  umiestnené veľké plastové kontajnery budú odstránené.  Nový zvozový kalendár odpadov, Vám dáme do domových schránok.