Oznam o vydávaní rozhodnutí ohľadom daní a poplatkov

 04.04.2023

Vážení občania

v dňoch 17.04. - 19.04.2023 ( pondelok - streda ) v čase od 09:00 hod. - 12:00 hod. a od 13:00 hod. -17:30 hod. v dolnej zasadačke obecného úradu si môžete prevziať rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti a psa.  A rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálny odpad.

Prosíme Vás, aby si každý daňovník prevzal rozhodnutia vo vyhradenom čase.   


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >