Oznam o vydávaní rozhodnutí ohľadom daní a poplatkov

 25.04.2023

Vážení občania

v dňoch 06.05. - 07.05.2024 ( pondelok - utorok  ) v čase od 08:00 hod. - 12:00 hod. a od 13:00 hod. -17:00 hod. v dolnej zasadačke obecného úradu si môžete prevziať Rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti, psa a rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálny odpad.

Rozhodnutia môžete prevziať, aj svojím rodinným príslušníkom v uvedenom čase.

Pri preberaní rohodnutí si môžete zakúpiť vstupenky na KOLLÁROVCOV, ktorí budú koncertovať v našej obci dňa 14.07.2024  o 17:00 hod. na ihrisku. 

Cena vstupenky je 10 €.

 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >