Mystická nálada lesa | Krásy našej obce

Mystická nálada lesa

            Keď sa interiérom pralesa plazia obláčiky a závoje sivastej hmly, vytvoria v ňom zvláštnu mystickú náladu. Nejasné kontúry mohutných stromov s pokrivenými konármi, zlomy, vývraty vyzdobené kytičkami papradia, na ktorý sa vyzrážali z vlhkých šiat hmly kvapôčky vody, vytvárajú v lesnom prostredí prekrásnu rozprávkovú náladu. Ťažko-preťažko sa mi odchádza z tohto rozprávkového sveta, v ktorom akoby sa na kratučkú chvíľku zastavilo plynutie času, ktorý ľudstvo deň za dňom urýchľuje akoby do čoraz vyšších, priam astronomických obrátok.

Rozdiel v plynutí času v umelom časopriestore vytvorenom človekom a časopriestore vytvorenom prírodou sa každý zvyšuje.  Ako veľmi mi prospieva návšteva takýchto zátiší, v ktorých čas plynie rovnakým tempom ako na počiatku stvorenia sveta.

            Každý deň potrebujeme opustiť časopriestor ľudstva a premiestniť sa čo i len na krátku chvíľu do časopriestoru prírody, aby sme tam načerpali potrebnú energiu života, ktorou Stvoriteľ naakumuloval všetky neživé a živé prírodniny.       


1 2 >