Výzva pre vlastníkov nehnuteľnosti a neplatičov komunálneho odpadu

 14.09.2023

Výzva 

vyzývame všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktorí nemajú zaplatenú daň z nehnuteľnosti  a  poplatok za komunálne  odpady  za   rok 2023 a predchádzajúce roky, aby tieto nedoplatky uhradili na účet obce :

SK 81 5600 0000 0004 3976 2001                                         do 30.09.2023


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >