Požiarna prevencia - -Chráňme spoločne naše lesy

 14.03.2024

CHRÁŇME SPOLOČNE NAŠE LESY 

Hasiči vyzývajú občanov - nepoužívajte na ničenie biologického odpadu vo svojich záhradách oheň.

Nevypaľujte porasty, dreviny a trávy!

Dôrazne upozorňujeme všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz: • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho telefonického oznámenia. 

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

• vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

• v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel. 112 – linka integrovaného záchranného systému),

• uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

• poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

Za porušenie týchto povinností je možné fyzickej osobe uložiť podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 331 eur, pre právnické osoby až do výšky 16 596 eur.

Ďakujeme, že sa budete správať zodpovedne.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >