Samosprávy sa pripravujú na celoslovenskú protestnú akciu

 26.01.2023

Vážení obyvatelia
pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hoddemonštratívne zhasneme  verejné  osvetlenie a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás.
Mestá a obce nie sú autormi problémov.
Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >