100. výročie založenia DHZ Paňovce

 25.09.2023

Úcta k 100 ročnici DHZ v Paňovciach 
100 rokov nezištnej práce! 100 rokov obetavej a záslužnej činnosti! 100 rokov oddanosti!
Dňa 9.9.2023 sme oslávili 100. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Paňovciach.
Našu históriu ale aj súčasnosť sme oslávili dôstojne, so cťou a s plnou vážnosťou. V úvode svätou omšou v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej, kde sa požehnala naša hasičská zástava. Pokračovali sme slávnostným sprievodom do kultúrneho domu, kde sme to celé zavŕšili slávnostnou schôdzou.
S úctou k našim predchodcom a predkom sme si pripomenuli históriu DHZ Paňovce a vyzdvihli najdôležitejšie míľniky a najväčšie úspechy nášho zboru.Ako prejav vďaky za rozvoj dobrovoľného hasičstva v obci, sme odovzdali ďakovné plakety našim predchodcom a za spoluprácu sme sa poďakovali aj všetkým našim partnerom a priateľom.
Oslavy sme ukončili príjemným posedením pri bohatej a chutnej recepcii.
Ďakujeme našim vzácnym hosťom, všetkým členom, priateľom a celej našej hasičskej rodine že tento významný deň prišli osláviť spolu s nami. Ďakujeme za každé venovanie a každé milé prianie . Bol to deň plný emócií a nezabudnuteľných momentov.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >