Fascinujúce jarné predstavenia | Krásy našej obce

Fascinujúce jarné predstavenia

          Keď pani Jar v každoročnom zápase o vládu nad zátišiami prírody premôže pani Zimu, vyslobodí z ľadového panciera jarčeky, potôčiky a močiare. Hrdzavé lístie z bukov a zlatisté lístie z javorov, ktoré lemuje horskú bystrinku, vyzdobí príroda – majsterka v aranžovaní kvetov – oranžovými kytičkami záružlia močiarneho. Pri pohľade z diaľky rýchlo prúdiaca voda poskakujúca po skalných schodíkoch ovrúbená kytičkami záružlia močiarneho vyzerá ako striebristá stuha olemovaná zlatistými prúžkami.

            „Prespevovanie“ nočných árií lásky skokanov hnedých patrí k fascinujúcim predstaveniam odohrávajúcim sa na pódiu prírody na sklonku marca a začiatkom apríla. Pod hviezdnou oblohou s guľatým mesiacom sa nechávam liečiť hlučným kvákaním skokanov. Biele podbradníky samčekov sa pri kvákaní nafukujú do balónikov a v pritlmenom zlatistom jase mesiaca nápadne žiaria. Samčeky sa predbiehajú v kvákaní a prenasledujú  samčeky, s ktorými sa túžia spáriť. Poniektoré vysedávajú na trsoch sitiny a z týchto vyvýšených kazateľní prednášajú nekonečné árie lásky. Naozaj romantický obrázok nočnej atmosféry na počiatku vlády pani Jari .


1 2 >