Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zverejnenie výzvy podľa §34e zákona č.229/1991 Zb. na úradnej tabuli obce

 23.06.2021

Vážení občania,

dňa 07.06.2021 podľa § 34 e zákona č.229/1991 Zb. na úradnej tabuli obce vyvesená výzva . Výzva je vyvesená pre tých vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverenenia tejto výzvy nepožiadali o návrátenie úžívacích práv k lesným pozemkom. Menný zoznam vlastníkov je vyvesený a  môžete si  prečítať na úradnej tabuli obce Paňovce.

Čo to znamená pre vlastníkov ktorí sú na zozname.

1. Došlo k novelizáciu zákona č. 229/1991 Zb. 

2. Preto zaniká nájom vlastníkov, ktorí sú na zozname.

3. Vlastník ktorý sa našiel na  vyvesenom zozname, môže  podaním žiadosti požiadať  Lesy Slovenskej republiky , štátny podnik, Odštepný závod Košice Moyzesová 18, 042 39 Košice  o vydanie svojho podielu a môže na ńom sám hospodáriť. 

4. Túto žiadosť je možné podať aj po uplinutí 60 dní od zvesenia ( t. z. od 05.08.2021 bude zoznam zvesený, ale žiadosť o vydanie svojho podielu može ešte podať do 6 mesiacov od zvesenia zoznamu,  t.j  07.01.2022) .

5. Keď sa vlastník rozhodne inak, podiel ostáva naďalej v obhospodarovaní LSR.

6. Výška podielov jednotlivých vlastníkov na zozname nie je uvedená. 

7. Bližšie informácie sa môžete dozvedieť na mailovej adrese eduard.luptak@lesy.sk

8. Tieto podiely vlastníkov, ktorí sú na zozname nemajú žiadnu súvislosť s Pozemkovým spoločenstvom Urbariát  ani Pozemkovým pasienkovým spoločenstvom Paňovce.


Zoznam aktualít: