Zrušený zákaz využívania lesov

 03.09.2022

Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, Oddelenie lesného hospodárstva Rozhodnutím zo dňa 22.08.2022č. sp. OU-KS-PLO2-2022/012818-005, odvolal zákaz využívania lesov verejnosťou dňom 22.08.2022, nakoľko dôvod na vydanie zákazu využívania lesov v okrese Košice - okolie pominul.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >