Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov OZ v obci Paňovce

 26.09.2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce
Paňovce
Obec Paňovce u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
Por.č., Meno a priezvisko, Vek, Zamestnanie, Názov politickej strany
1. Rozália Juhászová, Ing., 58 rokov, starostka , nezávislý kandidát
V Paňovciach, 07.09.2022
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Paňovciach
Obec Paňovce u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č.1
Por.č. Meno a priezvisko, Vek, Zamestnanie, Názov politickej strany:
1. Kristína Fazekasová, Ing., 36 rokov, ekonómka, HLAS – sociálna demokracia
2. Slavomír Holečko, 46 rokov, predák – koordinátor, nezávislý kandidát
3. Martin Juhás, 35 rokov, živnostník, HLAS – sociálna demokracia
4. Róbert Komjáti-Nagy, Ing. , 57 rokov, riaditeľ, Magyar Fórum – Maďarské fórum.
5. Lucia Komjátyová, 41 rokov, referentka, nezávislý kandidát
6. Mária Komjátyová, Ing., 43 rokov, vyšetrovateľka, nezávislý kandidát
7. Tomáš Kozlai, 34 rokov, zdravotnícky záchranár, Kresťanskodemokratické hnutie,
Za ľudí, Demokratická strana, Sloboda a solidarita
8 . Roland Rác, 45 rokov, elektrikár , HLAS – sociálna demokracia
9. Martina Rácová, Mgr.,37 rokov, asistentka, HLAS – sociálna demokracia
10. Ján Tölgyesi, Ing., 62 rokov, opatrovateľ, Starostovia a nezávislí kandidáti
V Paňovciach, 07.09.2022

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >