Výsledky volieb poslancov OZ a volieb starostu obce

 30.10.2022

1 2 3 4 5 >