Vybudovanie drevenej tribúny

 20.10.2022

                                           Vybudovanie tribúny v Paňovciach

   Cieľom projektu bola kompletná rekonštrukcia a výstavba novej tribúny. Tribúna je vybudovaná na sedenie pre divákov  športových, verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí v obci Paňovce.   Tribúna v športovom areáli v obci Paňovce je postavená v katastrálnom území obce. Športový areál je oplotený. Pri vstupe do areálu sa nachádza budova telocvične, bufetu, terasy, detské ihrisko a futbalové ihrisko. Ihrisko je oproti ostatným objektom osadené v teréne nižšie. Terén okolo ihriska sa zvažuje. V blízkosti budovy v rohu svahu je drevené sedenie – tribúna. Sedenie bolo navrhnuté v 5 radoch. Pred začiatkom realizačných prác sa spravila obhliadka. Zistilo sa že rozmery s 5 radmi lavičiek budú veľmi stiesnené. Preto sa navrhlo a zrealizovalo sedenie so 4 radmi. Lavice z 5 radu sa rozmiestnili po dĺžke futbalovej plochy,   kde sa vymenili staré lavičky za nové. Tribúna nadobudla tvar malého kolosea.  Uličky medzi jednotlivými sedeniami sú vysypané štrkom, ktorý je zhutnený a terén je vyrovnaný do roviny. Medzi navrhovaným sedením je existujúce betónové schodisko,  ktoré sme opravili a na vrch osadili keramickú dlažbu. Športovci upravili svah a odstránili časť humusu. Sedenie je vyrobené z drevenej guľatiny. Drevo na sedenie  sa po opracovaní doviezlo na ihrisko. Túto službu nám poskytol DHZ. Vysúťažený realizátor vytvoril úroveň pre sedenie. Sedacia časť tribúny je uložená na dvoch pilieroch – stojkách na  zakladanie, taktiež z guľatiny, pričom stojky sú osadené nad terénom. Časť, ktorá je pod úrovňou terénu  natreli dôchodcovia  asfaltovým náterom a tak je to uložené do štrkového lôžka. Medzi základné stojky sa umiestnili pomocné prvky pomocou poľovníkov, aby sme zabránili zosuvu štrku medzi úrovňami sedenia. Mladí futbalisti, drevené prvky natreli ochranným náterom proti škodcom a degradácií. Posledné terénne úpravy spravili žiaci základnej školy a široká vernosť obce.

Starostka obce bude informovať starostov údolia Bodvy a primátora mesta Moldavy nad Bodvou  o zaujímavom prvku v športovom areáli  v obci Paňovce.

                                                                                                                                                                                                                                                  


Zoznam článkov:

1 2 >