Veľkokapacitné kontajnery

 15.03.2023

Vážení občania

dňa  25.03.2023 v sobotu,   budú v našej obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na veľký domový objemový odpad.

Kontajnery budú umiestnené na farskom dvore.

Veľký objemový odpad ( skrine, postele, koberce, fotelky a pod. )  môžete  doniesť  v čase od 09:00 hod.   do  12:00 hod.  a v popoludňajších hodinách od 14:00 hod.  do 17:00 hod.   

Zakazuje sa   do kontajnerov doniesť: pneumatiky, sanitný odpad a to:  (umývadlo, batérie záchodová misa, ...),  drobný stavebný odpad nebezpečný odpad ( farby, riedidlá, laky ) a elektroodpad.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >