Trávenie voľného času v obci Paňovce

 10.06.2022

Detské ihrisko

Účelom stavby bolo vytvorenie aktívnej oddychovej zóny pre trávenie voľného času v obci Paňovce,  pre deti a rodičov. Súčasťou oddychovej zóny je detské ihrisko s detskými prvkami. Ihrisko je postavené podľa spracovaného projektu na obecnom pozemku. Oplotenie ohraničuje zastavanú plochu.

V areáli sa nachádza 7 plne funnkčných  detských prvkov.   Na oddych slúžia 2 lavičky. Na ihrisku sú vysadené 3 stromy- javora mliečného a 1 dub. Po okrajoch zo západbnej východnej strany je vysadený živý plot.

Investorom je obce Paňovce. Výška investície bola 17 321,25 € vrátane zelene, oplotenia a detských prvkov. 

Veríme  že táto oddychová zóna  poslúži deťom z našej obce do 10 rokov a  malíčkým detičkám.  Na ihrisku sa môžu pohrať, aj deti z našej  základnej a materskej školy. 

 


Zoznam článkov:

1