Rozhodnutie

 30.06.2020

Oznamujeme Vám, že Rozhodnutie Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP ohľadom posudzovania vplyvov na ŽP k zmenám a doplnkom č. 3 k ÚP obce Paňovce sú zverejnené v priečninku Dokumenty - "Rozhodnutie". 

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >