Referendum 2023 - adresa na vydanie hlasovacieho poukazu

 09.12.2022

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho poukazu pre 

Referendum 2023

 

obecpanovce@gmail.com


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >