Projekt - Záhrada, ktorá učí

 04.11.2021

Záhrada, ktorá učí

     16. októbra 2021 sa na školskom pozemku uskutočnila brigáda pod vedením pani starostky Ing. Rozálie Juhászovej. Cieľom tohto stretnutia bolo v rámci projektu Záhrada, ktorá učí zveľadiť exteriér školy. Počas sobotného popoludnia sa s pomocou niektorých poslancov obecného zastupiteľstva a rodičov detí zo základnej a materskej školy vytvorila bylinková kaskáda, skalka, záhon s trvalkami a upravilo sa okolie prírodnej učebne.

     V priebehu nasledujúceho týždňa prispeli svojou aktívnou účasťou aj žiaci základnej školy, ktorí v rámci pracovného vyučovania pomohli s výsadbou liečivých byliniek a hrabov v okolí kanalizačného objektu.

     Zamestnanci obecného úradu vysadili na konci školského pozemku tri lipy malolisté a oddelili futbalové ihrisko od ovocného sadu pásom vtáčieho zobu. Za jabloňami pribudli ovocné kríky a vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny.

     Nová školská záhrada bude deťom slúžiť na aktívnu výučbu v prírode počas rôznych vyučovacích predmetov a na rozvoj medzipredmetového vzdelávania.

     V mene detí a učiteľov základnej a materskej školy ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto projektu zúčastnili a svojou prácou prispeli k tomu, aby deti trávili viac času vonku v prírode. Hurá von, učiť sa!

Mgr. Denisa KomjátyováZoznam článkov:

1 2 >