Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov - Zberný dvor

 16.02.2024

P O Z V Á N K A

na verejné zhromaždenie občanov

samospráva obce v Paňovce

v zmysle § 11 písm. b) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva verejné zhromaždenie občanov obce, ktoré sa uskutoční

dňa 8.3.2024 (piatok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Paňovciach

ohľadom otvorenia a prevádzky na  Zbernom dvore.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >