Pozemkové úpravy - ustanovujúce zhromaždenie

 19.05.2023

Vážení účastníci 

Dňa 16.05.2023 sa uskutočnilo prvé (ustanovujúce) zhromaždenie Združenia účastníkov pozemkových úprav Paňovce, na ktorom bolo zvolené Predstavenstvo Združenia.   Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, ako správny orgán konania zverejňuje zápisnicu spoločne s jej prílohami.

Prílohu sú zverejnené v priečinku Pozemkové úpravy.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >