Oznam - KOSIT

 24.01.2022

Vážení občania

firma KOSIT nám oznamuje, že   v súvislosti s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie, ktorá v zvýšenej miere postihuje i rady ich zamestnancov.

Striktné dodržiavanie platných hygienických opatrení v boji proti šíreniu korona vírusu na Slovensku je ich  najvyššou prioritou. Všetci zamestnanci spoločností pôsobiacich v rámci skupiny KOSIT Group absolvujú pravidelne testovanie na prítomnosť vírusu COVID-19. Napriek všetkým aplikovaným opatreniam však v súvislosti s nastupujúcou vlnou variantu omikron predpokladájú  v najbližších dňoch a týždňoch vyšší počet pozitívne testovaných. To môže mať spolu s nadväzujúcimi povinnými karanténami opatreniami za následok nižší počet práceschopných zamestnancov.

V tejto chvíli sú  stále schopní prostredníctvom mimoriadnych pracovných zmien a nadčasov poskytovať služby v plnom rozsahu. Každodenným sledovaním vývoja chorobnosti však pripúšťajú situáciu, kedy napriek všetkej snahe nebudú schopní zabezpečiť služby odvozu odpadu v dohodnutom čase. Rovnako sa môže stať, že zastupujúci pracovníci nemusia dokonale poznať rozmiestnenie domácností vo Vašej obci a nenaplnia tak očakávaný rozsah zberu.

Vzniknutá situácia ich veľmi mrzí a robia všetko pre to, aby dočasným výpadkom práceschopných zamestnancov bola len v minimálnom rozsahu ovplyvnená štandardná kvalita poskytovaných služieb.

Úctivo Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť.

O akejkoľvek zmene času alebo dátumu plánovaného zberu odpadu v našej obci nás budú v predstihu telefonicky alebo emailom informovať.

 Zoznam aktualít:

1 2 >