Otvorená prevádzka Zberného dvora v mesiaci júl 2024

 01.07.2024

OTVÁRACIE HODINY a DNI
V MESIACI JÚL
Sobota od 8:00 do 12:00 hod.
06.07. 2024 – sobota
27.07.2024 –  sobota

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >