Odpočet zemného plynu

 10.05.2023

Vážení občania,

dňa 12.5. 2023 t. j. v piatok  je plánovaný odpočet spotreby zemného plynu, z poverenia SPP -distribúcia,a.s. realizuje spoločnosť STENGL, v našej obci, v čase od 10:00 hod .
Poprosíme,  aby ste  sprístupnili plynové merače, ak na nich  máte kryty, aby ste si ich v tomto čase dali dole, pretože veľakrát okienka na týchto krytoch nesedia správne a merače nieje vidieť. Takisto ak máte  merač pri dome, aby ste zatvorili svojich psov, aby odpočtári neboli napadnutí.
Pri odpočte sa bude robiť aj fotodokumentáciu plynových meračov. V prípade ak niekto nespristupní plynomer, bude mu zanechaný kontakt na firmu a odpočtára, kde bude nutné zaslať fotografiu merača.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >