Odpočet zemného plynu

 13.05.2022

Vážení občania

dňa 13.5. 2022 t.j.  je plánovaný odpočet spotreby zemného plynu, z poverenia SPP - distribúcia,a.s. realizuje spoločnosť STENGL, v našej obci, v čase od 9:00 do 18:00.

Poprosíme vás  aby ste  sprístupnili plynové merače, ak na nich máte kryty, aby ste si ich na tento deň v tomto čase dali dole. Takisto aby ste  zatvorili v tomto dni svojich psov, aby odpočtári neboli napadnutí.
Pri odpočte sa budeme robiť aj fotodokumentácia plynových meračov. V prípade ak niekto nespristupní plynomer, bude mu zanechaný kontakt na firmu a odpočtára, kde bude nutné zaslať fotografiu merača.Zoznam aktualít:

1 2 3 >