Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci september 2019 

01.09.2019 za zosnulých Máriu a Ladislava,   

08.09.2019  za zosnulých Jozefa a Ladislava,   

14.09.2019 za zosnulých Kláru, Ladislava, Rozáliu a Máriu,   

21.09.2019 za zosnulých Máriu, Jána, Júliu a Jána,   

22.09.2019 za zosnulých  Milana, Irenu a Bartolomeja,    

28.09.2019 za zosnulú Veroniku,      

29.09.2019 za zosnulých Jána, Irenu, Máriu, Ladislava a Irenu,   

 Svätá omša za živých

za požehnaný manželský život 

​07.09.2019 za mladomanželov Patra a Kludiu Špegárových

15.09.2019 za manželov Ladislava a Margitu Šimonových k 50-tému výročiu sobáša

Sviatosť manželstva uzavrú 31.08.2019 v rímskokatolickom kostole v Paňovciach 

Klaudia Lešková a Peter Špegár 

 

Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

Čítanie Božieho slova v roku 2019

24.08.2019 sobota Róbert Rajňák

01.09.2019 nedeľa Rozália Juhászová

07.09.2019 sobota Mária Ujczová

15.09.2019 nedeľa Róbert Rajňák

21.09.2019 sobota Božena Pastirčáková

29.09.2019 nedeľa Lucia Komjátiová

06.10.2019 nedeľa Valéria Rilková

12.10.2019 sobota Katarína Szabóová

20.10.2019 nedeľa Mária Husovská

26.10.2019 sobota Róbert Rajňák

03.11.2019 nedeľa Mária Ujczová

09.11.2019 sobota Rozália Juhászová

17.11.2019 nedeľa Božena Pastirčáková

23.11.2019 sobota Valéria Rilková

01.12.2019 nedeľa Katarína Szabóová

07.12.2019 sobota Lucia Komjátiová

15.12.2019 nedeľa Róbert Rajňák

21.12.2019 sobota Mária Husovská

29.12.2019 nedeľa Rozália Juhászová

Putujeme za  Ankou Kolesárovou

Dňa 12.10.2019 v sobotu  putujeme za Blahoslavenou Ankou Kolesárovou,

do Vysokej nad Uhom. Uctíme si relikvie, pomodlíme sa Krížovú cestu za rodiny. Svätú omšu budeme mať v kostole Sedembolestnej Panny Márie.  

Odchod autobusu z Paňoviec bude ráno 08:00 hod.

Nahlásiť sa môžete u pána kaplána Karcha a pani Juhászovej t.č. 0903 748 002.

Poplatok za autobus je 11 €.

Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Sväté omše v mesiaci september  2019 

Prvopiatková spoväď 06.09.2019 o 18:00 hod. 

01.09.2019 o 08:00 hod. slovenská  svätá omša Mgr. Kristián Karch

06.09.2019 o 18:45 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka   

08.09.2019 o 11:45 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka     

14.09.2019 o 17:30 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka   

15.09.2019 o 08:00 hod. slovenská  svätá omša Mgr. Kristián Karch