Reformovaná cirkev

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Jn 3,16)

Na spoločnej schôdzi 26.12.1910 sa malé spoločenstvo rozhodlo, že si postavia kostol. Pozemok na tento účel daroval Pavol Dessewffy. Stavebné práce boli zahájené 01.03.1911 a za šesť mesiacov, bol kostol postavený. Dňa 10.09.1911 sa uskutočnila vysviacka kostola.  V roku 1923 boli pre kostol odliate 2 zvony.  

Pani farárka: Mgr. Timea Krcho 

Kurátori v roku  2019

Gejza Komjáti

Ing. Róbert Nagy-Komjáti

Služby božie: Prijímanie večere Pánovej:
každá nedeľa o 09:30 o 09:00 hod.
1. pôstna nedeľa

31.10.2018 - Pri príležitosti vzniku reformácie 

služby božie budú o  16:30 hod.

Veľkonočná nedaľa
Turice 
Nový chlieb
Nové víno
Božie narodenie - prvý sviatok vianočný 

Pani farárka Mgr. Timea Krcho, oznamuje veriacim, že dňa 13.10.2018 t. j. v sobotu sa uskutoční návšteva Archívu v Maďarskom mestečku Gõnc, potom je naplánovaný obed a spoločný výlet na hrad. Odchod autobusu z Paňoviec je o 08:00 hod. a predpokladaný príchod domov okolo 17:30 hod.   

Záujemcovia sa môžu nahlásiť u pani Editky Mušinskej.

PRESBYTERI V ROKU 2019

január:              Kamila Gálová    

február:             Valentín Komjáti           

marec:              Štefan Komjáty

apríl:                 Roland Rác

máj:                  Edita Mušinská

jún:                   Vojtech Komjáty

júl:                    Katarína Ficeriová

august:           Karol Komjáti

september:     Róbert Melega

október:          Peter Komjáty

november:      Gejza Komjáty

december:       Róbet Komjáti Nagy