Obec

Paňovce - Súčasnosť obce

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2017 spolu 592
 • muži 285
 • ženy 307
 • Predproduktívny vek (0-14) 2003 - 2017 spolu 88
 • Produktívny vek (15-54) ženy 439
 • Produktívny vek (15-59) muži 459
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 154
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 1
 • muži 2
 • ženy 1


Infraštruktúra

 • Občianska a technická vybavenosť:
 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Telocvičňa
 • Futbalové ihrisko
 • Knižnica
 • Rozvodná sieť plynu
 • Rozvodná časť vody
 • Základná škola
 • Materská škola


Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika