Aktuality | Výlet do Krosna a Svidníka

Výlet do Krosna a Svidníka

Obecný úrad v spolupráci s klubom dôchodcov organizuje dňa 09.05.2019  výlet do Poľska mesto Krosno  a do mesta Svidník.

Program: v Krosne návšteva trhov

Obec

Návšteva vojenského múzea vo Svidníku

Odchod autobusu je ráno o 05:00 hod., poplatok za výlet je 12 €, na výlet sa môžu prihlásiť aj ostatní obyvatelia obce u pani Valiky Ujcovej a Zuzky Ivankovej do 06.05.2019