Školstvo

Informácie o našej škole nájdete na : http://zspanovce.edupage.org/ 


Videozáznam z karnevalu 2014 ZŠ:

Preteky Triskáč 2014: