Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Paňovce
Paňovce 95, 044 71 Čečejovce

Mobilný telefón starostka obce: 0903 748 002

Mobilný telefón ekonómka obce: 

Telefón: 055 / 464 93 25 
E-mail: obecpanovce@gmail.com

Starosta: Ing. Rozália Juhászová

Zástupca: Ing. Miroslav Ujczo

Poslanci OZ pre volebné obdobie 2014-2018:

  • Slavomír Holečko
  • Jozef Laki
  • Roland Rác
  • Marta Sehnalová
  • Ing. Katarína Szaboóvá
  • Ing. Miroslav Ujczo  
  • Rastislav Wieszer

Menovaní členovia komisií :

Martin Ivanko
Monika Lakiová

Ekonómka obce: Mgr. Monika Bačová

Pracovníčka úradu: Alžbeta Terneiová

Kontrolór: PhDr. Gabriel Viszlay

Stavebný úrad:

Stavebný úrad pre obec Paňovce je zriadený v Moldave nad Bodvou, na ul. Bartalosová č.16, na 2. poschodí.

Poverená osoba pre stavebné veci:  Ing. Beáta Schwartzová