Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci marec 2019 

02.03.2019  za zosnulých  Annu, Alenu a Jána, 

03.03. 2019  za zosnulých Jána, Pavla, Michala, Jozefa a Pavla, 

06.03.2019 za zosnulého Jozefa 

09.03.2019 za zosnulé Teréziu a Máriu, 

10.03.2019 za zosnulého Františka 

16.03.2019 za zosnulých Jozefa, Annu a Magadalénu,  

17.03.2019 za zosnulých Jána, Rudolfa a Alžbetu, 

23.03.22019 za zosnulých Jozefa, Máriu, Jozefa, Pavla, Helenu a Pavla,  

24.03.2019 za zosnulých Agátu, Františka a Agátu, 

30.03.2019 za zosnulých Kláru, Ladislava, Imricha a Máriu, 

31.03.2019 za zosnulých Štefana, Gejzu, Alžbetu a Jozefa, 

 Za živých

 

Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

Čítanie Božieho slova v roku 2019

06.01.2019 nedeľa Lenka Ujcová

12.01.2019 sobota Róbert Rajňák

20.01.2019 nedeľa Rozália Juhászová

26.01.2019 sobota Božena Pastirčáková

03.02.2019 nedeľa Mária Ujczová

09.02.2019 sobota Katarína Szabóová

17.02.2019 nedeľa Lucia Komjátiová

23.02.2019 sobota Valika Rilková

03.03.2019 nedeľa Mária Husovská

09.03.2019 sobota Lenka Ujcová

17.03.2019 nedeľa Róbert Rajňák

23.03.2019 sobota Rozália Juhászová

31.03.2019 nedeľa Božena Pastirčáková

07.04.2019 nedeľa Katarína Szabóová

13.04.2019 sobota Mária Husovská

Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Popolcová streda 06.03.2019

Je prvý deň pôstného obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou do týchto 40. dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá popolcová streda na 46. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení. Názov dňa pochádza zo zvyku páliť bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe popolcovej stredy kedy sú veriaci poznačení popolom na čele. 

Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: " Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš." alebo "Kajajte sa a verte v Evanjelium."

V rímskokatolíckej cirkvi je Popolcová streda dňom prísného pôstu.   

Krížová cesta

piatok o 17:00 v slovenskom jazyku

nedeľa o 13:30 v maďarskom jazyku

10.03.2019 začína "Deviatnik k svätému Jozefovi"

Sväté omše v mesiaci marec  2019 

Svätá  spoveď  01.03.2019 o 17:30 hod.  

Veľkonočná svätá spoveď v Paňovciach bude 06.04.2019 v sobotu o 10:00 hod.

01.03.2019 o 18:15 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

02.03.2019 o 17:00 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

03.03.2019 o 08:00 hod slovenská   svätá omša Mgr. Kristián Karch  

06.03.2019 o 17:15 hod. dvojjazyčná  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  popolcová sreda

08.03.2019 o 18:00 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

09.03.2019 o 17:00 hod. slovenská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

10.03.2019 o 09:15 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

16.03.2019 o 17:00 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka 

17.03.2019 o 08:00 hod slovenská   svätá omša Mgr. Kristián Karch  

19.03.2019 o 18:30 hod. dvojjazyčná  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka

23.03.2019 o 18:00 hod. slovenská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

24.03.2019 o 09:15 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

25.03.2019 o 17:00 hod. dvojjazyčná  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka

30.03.2019 o 17:30 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

31.03.2019 o 08:00 hod slovenská   svätá omša Mgr. Kristián Karch