Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci jún 2019 

02.06.2019  za zosnulého Ladislava, 

08.06.2019  za zosnulú Katarínu,  

09.06.2019 za zosnulú Helenu, 

16.06.2019 za zosnulých Margitu,Imricha, Barboru, Annu a Máriu,  

20.06.2019 za zosnulú Gizelu,  

22.06.2019 za zosnulých Margitu, Jozefa, Juraja a Máriu,    

23.06.2019 za zosnulého Ladislava a Mária, 

30.06.2019 za zosnulých Eugena a Ladislava, 

 Za živých

​01.06.2019 za Máriu s rodinou

29.06.2019 za všetkých jubilujúcich paňovských Jánov, Ladislavov, Petrov a Pavlov

 

Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

Čítanie Božieho slova v roku 2019

13.04.2019 sobota Mária Husovská

27.04.2019 sobota Róbert Rajňák

05.05.2019 nedeľa Mária Ujczová

11.05.2019 sobota Božena Pastirčáková

19.05.2019 nedeľa Lenka Ujcová

25.05.2019 sobota Lucia Komjátiová

02.06.2019 nedeľa Valéria Rilková

08.06.2019 sobota Katarína Szabóová

16.06.2019 nedeľa Mária Husovská

22.06.2019 sobota Rozália Juhászová

30.06.2019 nedeľa Róbert Rajňák

07.07.2019 nedeľa Božena Pastirčáková

13.07.2019 sobota Mária Ujczová

21.07.2019 nedeľa Valéria Rilková

27.07.2019 sobota  Lenka Ujcová

04.08.2019 nedeľa Lucia Komjátiová

10.08.2019 sobota Mária Husovská

18.08,2019 nedeľa Katarína Szabóová

24.08.2019 sobota Róbert Rajňák

01.09.2019 nedeľa Rozália Juhászová

Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Popolcová streda 06.03.2019

Je prvý deň pôstného obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou do týchto 40. dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá popolcová streda na 46. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení. Názov dňa pochádza zo zvyku páliť bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe popolcovej stredy kedy sú veriaci poznačení popolom na čele. 

Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: " Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš." alebo "Kajajte sa a verte v Evanjelium."

V rímskokatolíckej cirkvi je Popolcová streda dňom prísného pôstu.   

Krížová cesta

piatok o 17:00 v slovenskom jazyku

nedeľa o 13:30 v maďarskom jazyku

10.03.2019 začína "Deviatnik k svätému Jozefovi"

Sväté omše v mesiaci jún  2019 

Prvopiatková spoväď 07.06.2019 o 18:00 hod. 

Kresťania si Veľkom týždni pripomínajú:

- ukrižovanie

- smrť

- a zmrtvyvstanie Ježiša Krista 

Veľkonočné trojdnie 

Zelený štvrtok  pamiatka Pánovej večere 

Veľký piatok  umučenie Pána Ježiša Krista

Biela sobota Veľkonočná vigília 05.04.2019 o 18:30 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

Krížová cesta v maďarskom jazyku na Veľký piatok 19.04.2019 o 16:00 hod. 

Posvätenie jedál na Bielu sobotu o 16:30 hod. 

03.05.2019 o 18:45 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

04.05.2019 o 18:00 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

05.05.2019 o 08:00 hod slovenská   svätá omša Mgr. Kristián Karch

11.05.2019 o 19:00 hod. slovenská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka

12.05.2019 o 08:30 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka 

18.05.2019 o 18:00 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

19.05.2019 o 08:00 hod slovenská   svätá omša Mgr. Kristián Karch   

25.05.2019 o 18:00 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka 

26.05.2019 o 11:00 hod. slovenská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

30.05.2019 o 17:15 hod. dvojjazyčná svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka 

01.06.2019 o 18:00 hod. slovenská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

02.06.2019 o 09:15 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka

07.06.2019 o 18:45 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka 

08.06.2019 o 15:30 hod slovenská   svätá omša Mgr. Kristián Karch

09.06.2019 o 09:15 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka  

 

 

Púť do Krakova a do Čenstochovej

V dňoch 17.06. 2019 – 18.06.2019 organizujeme púť do Krakova a Čenstochovej.

Odchod autobusu z Paňoviec bude ráno o 05:00 hod. po príchode do Krakova navštívime LAGIEWNIKI – Sanktuárium Božieho milosrdenstva, o 12:00 hod., budeme mať sv. omšu v kaplnke, potom sa presunieme do kláštora kongregácie sestier Božieho milosrdenstva sv. Faustíny na korunku milosrdenstva.

Ubytovaní budeme v Krakove a po raňajkách odchádzame do Čenstochovej na jasnú horu, kde sa nachádza najvýznamnejšie pútnické miesto v Poľsku. V kláštornej bazilike Nanebovzatia Panny Márie sa nachádza zázračný obraz Panny Márie Čenstochovskej tzv. Čierna madona a tam budeme mať sv. omšu.

Odchod domov: okolo 16:00 hod. popludní

Duchovný otec: Mgr. Kristián Karch

Cena púte: 45 €  + 3 € poistenie  doplatíte v autobuse