Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci november 2018 

01.11.2018 za  zosnulých Štefana, Margitu, Júliusa a Helenu,     

02.11.2018 za zosnulých,  čo odpočívajú na Paňovskom cintorríne ,     

03.11.2018 za zosnulých Ladislava a Kláru,     

04.11.2018 za zosnulých Ladislava a Máriu,       

10.11.2018 za zosnulých Jána, Katarínu, Júliusa, Jána a Annu,  

11.11.2018 za zosnulých Ladislava, Margitu, Jána a Helenu, 

17.11.2018 za zosnulých  Ladislava a Máriu, 

18.11.2018 za zosnulých Jána, Annu, Štefana, a Kláru,  

24.11.2018 za zosnulých Jozefa a Esteru,  

25.11.2018 za zosnulých Jána, Alenu, Jána a Helenu, 

25.11.2018 za zosnulých Eugena, Imricha, Paulínu a Ladislava,  

 Za živých

 

Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

Čítanie Božieho slova v roku 2018

07.10.2018 nedeľa Mária Husovská    

13.10.2018 sobota Mária Ujczová   

21.10.2018 nedeľa Lucia Komjátyová

27.10.2018 sobota Valéria Rilková

04.11.2018 nedeľa Róbert Rajňák

10.11.2018 sobota Lenka Ujcová

18.11.2018 nedeľa Rozália Juhászová

24.11.2018 sobota Božena Pastirčáková

25.11.2018 nedeľa Mária Ujczová

02.12.2018 nedeľa Katarína Szabóová

08.12.2018 sobota Lucia Komjátyová

16.12.2018 nedeľa Božena Pastirčáková   

22.12.2018 sobota Mária Husovská

30.12.2018 nedeľa Valéria Rilková 

Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Sväté omše v mesiaci november 2018 

Svätá  spoveď  31.10.2018 o 17:15 hod.  

Svätá  spoveď  02.11.2018 o 16:30 hod. 

01.11.2018 o 08:00 hod. slovenská svätá omša Mgr. Kristián Karch

02.11.2018 o 17:00 hod. slovenská svätá omša Mgr. Kristián Karch

03.11.2018 o 17:30 hod. maďarská svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka

04.11.2018 o 08:00 hod. slovenská svätá omša Mgr. Kristián Karch