Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci júl 2018 

01.07.2018 za zosnulých Františka a Máriu,   

05.07.2018 za zosnulých Ladislava a Máriu,    

07.07.2018 za zosnulých Júliusa, Alžbetu, Františka a Annu,    

14.07.2018 za zosnulých Františka, Máriu a Júliusa,   

15.07.2018 za zosnulých Juraja, Margitu a Františka,    

21.07.2018 za zosnulých Milukáša, Helenu a Annu, 

22.07.2018 za zosnulých Milana, Michala, Emmu, Milana a Gabrielu, 

28.07.2018 za zosnulú Katarínu, 

29.07.2018 za zosnulých Máriu, Katarínu a Michala,  

 Za živých

 

Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

    Čítanie Božieho slova v roku 2018

01.07.2018     nedeľa             Róbert Rajňák   

07.07.2018     sobota             Katarína Szabóová   

15.07.2018     nedeľa             Mária Ujczová

21.07.2018     sobota             Lenka Ujcová

29.07.2018    nedeľa               Mária Husovská

05.08.2018    nedeľa               Lucia Komjátiová

11.08.2018    sobota               Rozália Juhászová

19.08.2018    nedeľa              Valéria Rilková

25.08.2018    sobota              Božena Pastirčáková

02.09.2018    nedeľa              Róbert Rajňák

08.09.2018    sobota              Mária Ujczová

16.09.2018    nedeľa              Lenka Ujcová   

22.09.2018    sobota              Mária Husovská

30.09.2018    nedeľa             Katarína Szabóová 

Plánujeme púť  na Máriánsku horu do Levoče na 08.09.2018,  

o programe vás budeme informovať v mesiaci august. 

Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Sväté omše v mesiaci júl 2018 

Prvopiatková spoveď  06.07. 2018 o 18:30 hod.  

01.06.2018 o 18:00 hod. slovenská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

02.06.2018 o 18:30 hod. maďarská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

03.06.2018 o 08:00 hod. slovenská svätá omša       Mgr. Dušan Havrilík

09.06.2018 o 17:00 hod. slovenská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

10.06.2018 o 09:15 hod. maďarská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

16.06.2018 o 18:30 hod. maďarská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

17.06.2018 o 09:30 hod. slovenská svätá omša       Mgr. Dušan Havrilík

24.06.2018 o 09:15 hod. maďarská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

29.06.2018 o 17:15 hod. dvojjazyčná  svätá omša   Mgr. Zsolt Fedorka     prikázaný sviatok

01.07.2018 o 08:00 hod. slovenská svätá omša       Mgr. Kristián  Karch

05.07.2018 o 16:30 hod. slovenská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

06.07.2018 o 19:30 hod. maďarská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

07.07.2018 o 18:00 hod. slovenská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

08.07.2018 o 09:15 hod. maďarská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka