Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci september 2018 

01.09.2018 za zosnulých Františka, Máriu a Ladislava,   

08.09.2018 za zosnulého Imricha,    

09.09.2018 za zosnulého Jozefa,  10. výročie úmrtia    

15.09.2018 za zosnulého Stevka, 10. výročia úmrtia,    

16.09.2018 za zosnulých Ladislava a Kláru,     

22.09.2018 za zosnulých Ladislava, Máriu a Jozefa, , 

23.09.2018 za zosnulých Irenu, Bartolomeja a MIlana, 

29.09.2018 za zosnulých Ladislava a Magdalénu, 

30.09.2018 za zosnulého Milana, 

 Za živých

02.09.2018 za rodinu Jámborovú Mária a Stefana 50. výročie sobáša

07.09.2018 za Annu Ujcovú k 70 - tým narodeninám  

 

Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

Čítanie Božieho slova v roku 2018

01.07.2018 nedeľa Róbert Rajňák   

07.07.2018 sobota Katarína Szabóová   

15.07.2018 nedeľa Mária Ujczová

21.07.2018 sobota Lenka Ujcová

29.07.2018 nedeľa Mária Husovská

05.08.2018 nedeľa Lucia Komjátiová

11.08.2018 sobota Rozália Juhászová

19.08.2018 nedeľa Valéria Rilková

25.08.2018 sobota Božena Pastirčáková

02.09.2018 nedeľa Róbert Rajňák

08.09.2018 sobota Mária Ujczová

16.09.2018 nedeľa Lenka Ujcová   

22.09.2018 sobota Mária Husovská

30.09.2018 nedeľa Katarína Szabóová 

Púť na Mariánsku horu 

Farské spoločenstvo v Paňovciach  v spolupráci s pánom kaplánom Mgr. Kristiánom Karchom, pripravuje púť do Levoče na Mariánsku horu, dňa 22.09.2018  v sobotu. Odchod autobusu z hornej zastávky je o 07:30 hod.,  autobus zastaví,   aj na dolnej zastávke.

Program púte : 

návšteva baziliky sv. Jakuba v Levoči

obhliadka námestia a radnice

obed

obhliadka baziliky

svätá omša na Mariánskej hore 

Cena púte na osobu je 12 €,  nahlásiť sa na môžete na t.č.:  0903 748 002   u pani Juhászovej


Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Sväté omše v mesiaci september 2018 

Prvopiatková spoveď  07.09. 2018 o 18:00 hod.  

02.09.2018 o  08:00 hod. slovenská svätá omša Mgr. Kristián Karch

07.09.2018 o 18:45  hod. dvojjazyčná svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka

08.09.2018 o 18:00  hod. slovenská svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka

09.09.2018 o 09:15 hod. maďarská svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka

14.09.2018 o 16:45 hod. maďarská svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka " Povýšenie kríža"

15.09.2018 o  08:00 hod. slovenská svätá omša Mgr. Kristián Karch "Sedembolestná Panna Mária"

16.09.2018 o  08:00 hod. slovenská svätá omša Mgr. Kristián Karch

15.09.2018 o 18:00 hod. maďarská svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka

23.09.2018 o 09:15 hod. maďarská svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka