Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci február 2018 

04.02.2018 za zosnulú Margitu

10.02.2018 za zosnulých Tomáša, Petra, Milana a Helenu, 

11.02.2018 za zosnulých Jána, Alexa, Margitu, Ladislava a Magdalénu, 

14.02.2018 za zosnulú Kláru, 

17.02.2018 za zosnulú Alenku, 

18.02.2018 za zosnulých Magdalénu, Jozefa, Annu, Jozefa   a zosnulé vnúčatá

24.02.2018 za zosnulú Katarínu, 

25.02.2018 za zosnulých Imricha, Alžbetu, Michala a Ladislava, 

 Za živých

02.02.2018 za všetkých pracujúcich,

03.02.2018 za Veroniku,

11.02.2018 za Eriku, 

 

Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

    Čítanie Božieho slova v roku 2018

07.01.2018       nedeľa              Božena Pastirčáková

13.01.2018       sobota              Mária Husovská

21.01.2018       nedeľa              Rozália Juhászová

27.01.2018       sobota              Lucia Komjátiová

04.02.2018       nedeľa              Valéria Rilková

10.02.2018       sobota              Róbert Rajňák

18.02.2018       nedeľa              Katarína Szabóová

24.02.2018       sobota              Lenka Ujcová

04.03.2018       nedeľa              Mária Ujczová

10.03.2018       sobota              Mária Husovská

18.03.2018       nedeľa              Lucia Komjátiová

24.03.2018       sobota              Rozália Juhászová

                 

Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Sväté omše v mesiaci február 2018 

Prvopiatková spoveď  02.02.2018 o 15:30 hod.  

02.02.2018 HROMNICE posvätenie hromničných sviečok o 16:30 hod.

14.02.2017 POPOLCOVÁ STREDA začína sa pôst

Pobožnosť "Krížovej cesty" v piatok o 17:00 hod. v slovenskom jazyku,  v nedeľu o 13:30 hod. v maďarskom jazyku

02.02.2018 o 16:30 hod. maďarská svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

03.02.2018 o 17:30 hod. maďarská svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

04.02.2018 o 08:00 hod. slovenská svätá omša      Mgr. Dušan Havrilík

07.02.2018 o 16:00 hod. slovenská  svätá omša     Mgr. Zsolt Fedorka   

10.02.2018 o 17:30 hod. slovenská svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

11.02.2018 o 09:15 hod. maďarská svätá omša       Mgr. Zsolt Fedorka

14.02.2018 o 17:30 hod. dvojjazyčná svätá omša    Mgr. Zsolt Fedorka popolcová streda

17.02.2018 o 17:30 hod. maďarská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

18.02.2018 o 08:00 hod. slovenská svätá omša      Mgr. Dušan Havrilík

24.02.2018 o 17:30 hod. maďarská svätá omša       Mgr. Zsolt Fedorka

25.02.2018 o 09:15 hod. slovenská svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka