Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci január 2019 

01.01.2019 za  zosnulého Ladislava,       

05.01.2019 za zosnulých Jána, Helenu, Jozefa a Františka,      

13.01.2019 za zosnulých Jána, Rudolfa, Alžbetu, Annu a Máriu,      

19.01.2019 za zosnulých Jozefa, Helenu, Jána a Margitu,        

20.01.2019 za zosnulých Jozefa, Alžbetu, Jozefa, Alžbetu a Máriu,    

26.01.2019 za zosnulých Annu, Jozefa, Alžbetu a Jozefa,   

27.01.2019 za zosnulých  Alexa, Štefana, Máriu a Alžbetu,  

 Za živých

06.01.2019 za rodinu Komjátiovú

12.01.2019 za rodiny Komjátiovú a Lackovú, 

 

Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

Čítanie Božieho slova v roku 2019

06.01.2019 nedeľa Lenka Ujcová

12.01.2019 sobota Róbert Rajňák

20.01.2019 nedeľa Rozália Juhászová

26.01.2019 sobota Božena Pastirčáková

03.02.2019 nedeľa Mária Ujczová

09.02.2019 sobota Katarína Szabóová

17.02.2019 nedeľa Lucia Komjátiová

23.02.2019 sobota Valika Rilková

03.03.2019 nedeľa Mária Husovská

09.03.2019 sobota Lenka Ujcová

17.03.2019 nedeľa Róbert Rajňák

23.03.2019 sobota Rozália Juhászová

31.03.2019 nedeľa Božena Pastirčáková

07.04.2019 nedeľa Katarína Szabóová

13.04.2019 sobota Mária Husovská

Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Sväté omše v mesiaci január  2019 

Svätá  spoveď  04.01.2019 o 14:30 hod.  

31.12.2018 o 15:30 hod. dvojjazyčná svätá omša  Mgr. Zsolt Fedorka    

01.01.2019 o 09:15 hod. dvojjazyčná svätá omša  Mgr. Zsolt Fedorka    

04.01.2019 o 15:30 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka    

05.01.2019 o 17:00 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka   

06.01.2019 o 08:00 hod slovenská  svätá omša Mgr. Kristián Karch  posvätenie vody

11.01.2019 o 18:00 hod. slovenská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka   výročná za Katarínu

12.01.2019 o 17:00 hod. slovenská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka   

13.01.2019 o 09:15 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka 

19.01.2019 o 17:00 hod. maďarská  svätá omša Mgr. Zsolt Fedorka   

20.01.2019 o 08:00 hod slovenská  svätá omša Mgr. Kristián Karch