Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci apríl 2018 

01.04.2018 za zosnulých Ladislava a Máriu, 

02.04.2018 za zosnulých Imricha, Jozefa, Máriu a Annu,  

07.04.2018 za zosnulých Štefana, Irenu a Števka, 

08.04.2018 za zosnulých Annu a Jozefa,  

15.04.2018 za zosnulú Margitu,  

16.04.2018 za zosnulú Margitu výročná omša, 

21.04.2018 za zosnulého Petra,  

22.04.2018 za zosnulých Ladislava, Jozefa, Margitu a Kláru,  

29.04.2018 za zosnulých Jána a Irenu, 

 Za živých

14.04.2018 za sestry modliace sa deviatník k sv. Jozefovi,

28.04.2018 za chorú Esteru

 

 

Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

    Čítanie Božieho slova v roku 2018

18.03.2018       nedeľa              Lucia Komjátiová

24.03.2018       sobota              Rozália Juhászová

07.04.2018       sobota              Božena Pastirčáková

15.04.2018       nedeľa               Róbert Rajňák

21.04.2018      sobota                Valika Rilková

29.04.2018      nedeľa                Katarína Szabóová

06.05.2018     nedeľa                 Lenka Ujcová 

12.05.2018     sobota                 Mária Ujczová

20.05.2018     nedeľa                 Róbert Rajňák

26.05.2018     sobota                 Mária Husovská 

03.06.2018     nedeľa                 Rozália Juhászová

09.06.2018     sobota                 Lucia Komjátiová

17.06.2018     nedeľa                 Božena Pastirčáková

23.06.2018     sobota                 Valika  Rilková

01.07.2018     nedeľa                Róbert Rajňák           

Púť  do Litmanovej

Farské spoločenstvo v obci Paňovce v spolupráci s pánom kaplánom Mgr. Dušanom Havrilíkom, pripravuje púť do Litmanovej, dňa 23.06.2018 v sobotu. Odchod autobusu z hornej zastávky je o 07:30 hod.,  autobus zastaví,   aj na dolnej zastávke. Pútníci  z Čečejoviec a Moldavy nad Bodvou,  môžu nastúpiť v Čečejociach na autobusovej zastávke pri SABI predajni o 07:40 hod.  

Program púte : krížová cesta

                           svätá omša

                           prehliadka pútnického miesta

                           obed 

                           návšteva Baziliky minor v Ľutine 

Cena púte na osobu je 12 €, nahlásiť sa na môžete na t.č.: 0903 748 002   u pani Juhászovej

                 

Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Sväté omše v mesiaci apríl 2018 

Prvopiatková spoveď  06.04.2018 o 18:00 hod.  

06.04.2018 o 18:30 hod. maďarská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

07.04.2018 o 18:00 hod. slovenská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

08.04.2018 o 09:15 hod. maďarská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

09.04.2018 o 17:15 hod. maďarská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka       Zvestovanie Pána

14.04.2018 o 18:30 hod. maďarská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

15.04.2018 o 08:00 hod. slovenská svätá omša       Mgr. Dušan Havrilík

21.04.2018 o 18:00 hod. slovenská  svätá omša      Mgr. Zsolt Fedorka

22.04.2018 o 08:00 hod. maďarská svätá omša       Mgr. Dionýz Takács