Obec

Paňovce - Súčasnosť obce

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 581
 • muži 273
 • ženy 308
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 70
 • Produktívny vek (15-54) ženy 177
 • Produktívny vek (15-59) muži 200
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 134
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 4
 • muži 4
 • ženy 0


Infraštruktúra

 • Občianska a technická vybavenosť:
 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Telocvičňa
 • Futbalové ihrisko
 • Knižnica
 • Rozvodná sieť plynu
 • Základná škola
 • Materská škola


Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika