Klub dôchodcov

Klub dôchodcov v spolupráci s obecným úradom v Paňovciach  dňa 2.5.2017

zorganizoval pre dôchodcov výlet do kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou a

tokajskej oblasti Viničky.

Prvým cieľom našej cesty bolo múzeum - kaštieľ, ktorý bol kedysi sídlom starobylého uhorského rodu Dessewfyovcov. Je to stavba pútajúca pozornosť najmä robustnými obrannými vežami.

Vo vnútri kaštieľa sme absolvovali prehliadku troch expozícií a to:

-         Prírodné pomery vranovského regiónu

-         História vranovského regiónu

-         Dobovo zariadené interiéry

Potešilo nás, že sme mali možnosť vidieť predmety, ktoré darovala múzeu naša spoluobčianka pani Marta Mitrová, rod. Dessewfyová, jedná z posledných žijúcich šľachtičných na Slovensku.

Vedľa kaštieľa je areál archeologického múzea v prírode – Archeopark Živá archeológia. Po prehliadke kaštieľa sme mali v Hanušovciach vynikajúci a sýty obed. Náš výlet pokračoval cestou do tokajskej oblasti - Viničky. Vo vinnej pivnici SOŠ sme absolvovali odborný výklad  o spracovaní hrozna a degustáciu kvalitných vín.

Domov sme sa vrátili  podvečer plní zážitkov. Za pekný výlet ďakujeme.

Výstava 2017  „ Čo dala záhrada a čo máme v komore“.

                  

  Dňa 8.9.2017  - 10.09.2017 sa kultúrny dom v Paňovciach zaplnil krásnymi ručnými prácami, ktoré vznikli pod šikovnými rukami našich mamičiek a babičiek. Boli vystavované predmety, ktoré sa používali v minulosti na hospodárstve, ako aj v domácnosti. V košíkoch a korytách bola  úroda zo záhrad našich obyvateľov. A bolo jej veru dosť bolo sa s čím pochváliť.

Výstava prezentovala šikovnosť, zručnosť, veľa talentu a trpezlivosti

našich občanov.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli svojimi prácami a úrodou zo záhrady a ktorí sa podieľali na príprave a realizácií tejto  zaujímavej a krásnej  výstavy a samozrejme  aj  tým, ktorí  si ju prišli pozrieť .