Dokumenty

OZNAM

Obecné zastupiteľstvo

ÚZEMNÝ PLÁN

Spoločný územný plán obcí Paňovce a Debraď. Projekt je spolufinancovaný EU

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

(2709.88 kb)
(2015.14 kb)
(189.82 kb)

Paňovský spravodajca

Všeobecné záväzné nariadenia

(274.65 kb)

Nakladanie s odpadom

(156.56 kb)

Protipovodňový plán záchranných prác

Vnútorné predpisy obce

Aktualita / uvitanie deti do zivota

Záverečný účet

Výročná správa

Rozpočet obce

(556.25 kb)
(511.71 kb)
(499.74 kb)

Zápisnice

Pripomienky poslancov