Aktuality | Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme širokej verejnosti, že riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paňovce, bude 29.05.2019  v stredu o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

Program zasadnutia bude vyvesený 24.05.2019 na úradnej tabuli pred obecným úradom!