Aktuality | Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva !

Oznamujeme širokej verejnosti, že riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paňovce, bude 26.03.2019  v utorok o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

Program zasadnutia bude zavesený 19.03.2019 na úradnej tabuli pred obecným úradom!