Aktuality | Oznam - hlasovacie preukazy

Oznam,  

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

Osobne môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce. 

V listinnej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. 

V elektronickej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. 

obecpanovce@gmail.com