Aktuality | POZOR ODVOZ PLASTOV !

Podľa zvozového kalendára, krorý je zverejnený na WEB stránke v dokumentoch, bude odvoz plastov dňa 26.01.2019 v sobotu od 06:00 hod. do 17:00 hod. V tomto čase si plasty nechajte pred bránou. Zvozový kalendár Vám určite doručíme do schránok 30.01.2019 v stredu.