Aktuality | Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce oznamuje  všetkým občanom, že riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 29.01.2019 utorok  zo začiatkom o 16:00 hod.,  v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia bude vyvesený na úradnej tabuli 7 dní pred zasadnutím.